שוקי לרר, מוכר לכולנו כצלם חצרות הרבנים. לאחר שתראו את הגלריה הבאה, תדעו שגם תמונות נוף הוא יודע לצלם כמו שצריך • צפו בגלריה מנופיה של שוויץ

resized_SHK_7996 resized_SHK_7931 resized_SHK_7878 resized_SHK_7864 resized_SHK_7792 resized_SHK_7632 resized_SHK_7658 resized_SHK_7673 resized_SHK_7730 resized_SHK_7754 resized_SHK_7408 resized_SHK_7552 resized_SHK_7558 resized_SHK_7607 resized_SHK_7609 resized_SHK_7405 resized_SHK_7391 resized_SHK_7312 resized_SHK_7305 resized_SHK_7302 resized_SHK_8282 resized_SHK_7146 resized_SHK_7172 resized_SHK_7185 resized_SHK_7226 resized_SHK_8263 resized_SHK_8229 resized_SHK_8219 resized_SHK_8033 resized_SHK_8025 resized_SHK_8003 resized_SHK_8005 resized_SHK_8013 resized_SHK_8016 resized_SHK_8019 resized_SHK_8419 resized_SHK_8425 resized_SHK_8472 resized_SHK_7998 resized_SHK_8001 resized_SHK_8407 resized_SHK_8386 resized_SHK_8376 resized_SHK_8373 resized_SHK_8367 resized_SHK_8287 resized_SHK_8290 resized_SHK_8327 resized_SHK_8330 resized_SHK_8365