בצל הצעדים האחרונים שנוקט שר האוצר במטרה להוזיל את מחירי הדירות בארץ יוצא בנק ישראל באזהרה חריפה לפיה ירידה שכזו עלולה להוביל את המשק הישראלי לקטסטרופה של ממש

בנק ישראל מפרסם היום את הדו"ח החצי-שנתי על יציבותה של המערכת הפיננסית המקומית. בראש החששות של בנק ישראל, כפי שעולה מהדו"ח: שוק הנדל"ן ומחירי הדיור וההשפעה שלהם על המערכת הפיננסית הישראלית.

ע"פ הדו"ח: "המערכת הפיננסית המקומית שמרה על יציבות בחודשים האחרונים, על רקע המדיניות המוניטרית המרחיבה בארץ ובעולם, וחרף הטלטלות בשווקים הפיננסיים והמשך האירועים הביטחוניים המקומיים. יציבותם של הבנקים וחברות הביטוח נשמרה: בשנת 2015 עלתה רווחיותה של המערכת הבנקאית, בעיקר כתוצאה מהתפתחויות נקודתיות וחד-פעמיות, וכן עלה יחס ההון של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות".

"בישראל בונים יותר דירות מהצורך – המחירים יירדו בקרוב"

בהמשך מתייחס הדו"ח לחשש מפני היווצרותה של בועת נדל"ן בישראל וירידה פתאומית במחירים. בענין הזה נכתב: "החשיפה של המערכת הפיננסית לשוק הדיור עדיין מהווה את הסיכון העיקרי והמשמעותי ביותר, מפני שהבנקים ממשיכים להיות חשופים מאוד למשכנתאות ולענף הבינוי והנדל"ן.הסיכון הנשקף מירידת מחיריהם של הנכסים הפיננסיים נובע הן מהאפשרות שתיווצר פגיעה ישירה – דרך ההחזקה בנכסים אלה – והן מהאפשרות שתיווצר פגיעה עקיפה, דרך השפעתם של מחירי הנכסים הללו על יכולתן של החברות להחזיר את ההלוואות שקיבלו מהבנקים ומהמשקיעים המוסדיים, ובשל הקושי לממש נכסים רבים תוך זמן קצר.

מחירי הדירות עלו בישראל ב-12 החודשים שחלפו מאפריל 2016 ב-7.8%. מסוף 2007 עלו המחירים בכ-110%, ורק כאשר השוק נכנס להמתנה בגלל אי-ודאות (במחצית השנייה של 2011 , עקב המחאה החברתית, ובאמצע 2014 , עקב מע"מ אפס) ניכרה בהם ירידה במשך כמה חודשים".

באשר למצב הנוכחי בשוק כותבים כלכלני הבנק כי הוא "נותר יציב בחודשים האחרונים, והוא נמצא ברמה הגבוהה הקיימת מאמצע 2013 – מעל 45 אלף דירות בשנה. מנגד, ניכרת עלייה במלאי הדירות שטרם נמכרו, ובמרץ הוא עמד על 27 אלף כמעט. מאחר שהקצב השנתי של מכירת דירות מיד ראשונה עומד על למעלה מ-30 אלף, המלאי הקיים מתאים לשנה בקירוב. אולם, בהינתן היקפן הגבוה של התחלות הבנייה, ייתכן שהמלאי הקיים אף יגדל, אלא אם תחול בקצב המכירה האצה משמעותית כמו זו שנצפתה בסוף 2014, תקופה שבה הגיע המלאי לשיא.

העלייה שחלה במלאי בחודשים האחרונים מתרחשת במקביל להמשך עליית המחירים, ולכן ייתכן שהקבלנים צופים כי הפעילות הערה בשוק תימשך".