בדיון על עיכוב מסירת ציוני הבחינות לדיינות ורבנות דרש חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר שההרשמה למבחנים וקבלת הציונים לרבנות ודיינות, יערכו ללא תלות בשימוש באינטרנט. זהו ענין עקרוני. ציבור הנבחנים צריך לקבל שירות שמתאים לרבנים ודיינים. על המשרד לשירותי דת והרבנות, לתת מענה גם בטלפון, תוך שמירת הפרטיות באמצעות קוד סו

ח"כ הרב ישראל אייכלר יו"ר הועדה לפניות הציבור:  "ציוני המבחנים לרבנות ודיינות יימסרו לנבחן על פי קוד אישי במענה טלפוני ממוחשב ללא צורך באינטרנט"

בעקבות דיונים קודמים בועדה לפניות הציבור, התקיימו לפני פסח בחינות שאורגנו על ידי חברה חיצונית. זאת לאחר שנים של עיכובים וקשיים שהיו בעבר בקביעת מועדי בחינות. החברה הצליחה לעמוד ביעד שקבעה הועדה לארגן את המבחן לסרוק את התשובות, להעבירם לבוחנים ולהודיע לנבחנים תוך שלשה חדשים על הציונים שקיבלו במבחן. אך נותרו מאות נבחנים שלא קיבלו עדיין ציונים.

מנכ"ל הרבנות הראשית, הרב משה דגן, טען כי יש לזכור שרוב הנבחנים כבר קיבלו את הציונים שלהם. לאור דרישות הוועדה נעשה מאמץ גדול לשפר את השירות. הכנסנו חברה מקצועית חדשה ואמינה שטיפלה בהצלחה בכל השלבים החל מהרישום עד לציונים. לדבריו, רק כ-600 נבחנים לא קיבלו עדיין את התוצאות. העיכוב נובע מירידה במצבת כח האדם של הבוחנים. בתוך כעשרים יום יקבלו כל הנבחנים את הציונים. ..
עוד נמסר לוועדה, כי נקבע מועד נוסף לבחינות, מלבד הבחינה בחודש מנחם אב. אלה שמבקשים לחזור ולהיבחן יוכלו לעשות זאת בחודש תשרי. דבר שיקל על הנבחנים ויפתח אפשרויות נוספות. כן נבדקת אפשרות ליצור מנגנון לערעור יעיל על תוצאות ,כמקובל בשאר המקצועות.
ח"כ הרב אייכלר שיבח את השיכלולים שהוכנסו ובירך את הרבנות הראשית על ההתקדמות בכך שרוב הנבחנים כבר קיבלו ציונים, בזכות שיטת המיחשוב. אך ציין שהועדה מטבעה עוסקת דווקא בשש מאות הנבחנים שנותרו עדיין ללא תשובות. הם לא יכולים לחזור ולהיבחן בחודש אב. לכן סיכם את הישיבה באומרו כי הועדה רשמה את הודעת המנכ"ל כי עד עשרים יום כולם יקבלו תשובות. אנו מקוים שנבחני חודש תשרי לא יצטרכו לחכות עד ניסן ויקבלו את התשובות עד 90 יום לכל היותר.
הועדה מבקשת לאפשר זכות ערעור לנבחן שכשל. זאת בלי לבטל את הנוהג הקיים של הזכות לבדיקת המבחן על ידי שני בוחנים נפרדים. הועדה תפנה לועדת האגרות שאגרת הערעור לא תעלה על 200 שקלים כבאגרות ערעור במבחנים דומים. הועדה פונה לרבנות הראשית להפעיל מוקד ממוחשב או אנושי שהנבחן יוכל לקבל באמצעות קוד אישי, את הציונים שלו בטלפון, ולא רק באינטרנט.