במהלך הדיון שקדם להצבעה הטיח ח"כ גפני לעבר ח"כ אלעזר שטרן מ' יש עתיד: "עליך להתאבל פעמיים, גם על חורבן בית המקדש וגם על ביזוי תלמידי חכמים • ח"כ אייכלר מנה את רשימת ההגבלות שמטילה המדינה על האזרח החרדי מול האזרח החילוני הזכאי לקיצבה

מליאת הכנסת אשרה אחה"צ בקריאה ראשונה את הצעת "חוק הסיוע כלכלי ללומדי תורה ולסטודנטים" ברוב של 33 בעד ו-23 נגד. ההצעה תןעבר כעת לדיון בוועדת הכספים.

על פי ההצעה יתאפשר לאברך כולל אב לשלושה ילדים לקבל קיצבה חודשית מהביטוח הלאומי תחת הגדרת 'הבטחת הכנסה' ובלבד שהכנסותיו שלו של רעייתו לא יעלו על 30.000 ש"ח בשנה וכן שלא יחזיק ברשותו רכב.

במהלך נאומו במליאה טרם אישור החוק, פנה יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני לעבר ח"כ אלעזר שטרן ומחה נגד דברי הבלע שהשמיע נגד אותם אברכים המוסרים נפשם לילות כימים והוגים בתורה הקדושה וקרא לעברו: "אתה צריך לשבת במוצ"ש הבא (ט' באב) פעמיים על הריצפה. גם על חורבן ביהמ"ק וגם על ביזוי תלמידי חכמים פעמיים בתוך יממה".

ח"כ אייכלר שנשא אף הוא דברים במהלך הדיון שנערך סביב ההצעה, מחה ויצא נגד עלילות נציגת מרצ:

"אין עוד מדינה בעולם בו מתייצב חבר פרלמנט ומסית נגד היהודים בשקרים ועלילות, כמו שעשתה נציגת שונאי ישראל המסיתה בשקרים גלויים, כאילו החרדים חיים על חשבון העניים החילונים".

אייכלר ביקש להוכיח את ההבדלים ואת המגבלות שמטילה הממשלה כלפי חרדי שמקבל קצבת הבטחת הכנסה, לבין אזרח חילוני שמקבל את אותה הקצבה.

א. מקבלי הבטחת הכנסה רגילים מקבלים שלשת אלפי שקלים. אברך עני יקבל רק 1040 עם שלשה ילדים ואסור שיהיה לו רכב. לאחרים מותר שיהיה להם רכב לנסות להתפרנס.
יבא דור וישאל על מה ישבו בכנסת
לילות שלימים? על בעיות בטחון או יוקר המחיה או הדיור? לא.

הכנסת היתה ערה למנוע מילד קטן את פת הלחם בגלל שלא מקבלים את הליבה של פירון.
אין עוד מדינה אנטישמית, שמסיתה את אזרחיה נגד מיעוט יהודי שכביכול חי על חשבון האחרים.
איך אומר הנביא ירמיהו: מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעלי?!"