בתיעוד מיוחד אחז בידיים רועדות את המצלמה הצלם אלי קובין כשתיעד את הרגעים המיוחדים במחיצת רבו ראש הישיבה הגר"מ חדש זצ"ל

זמן קצר לאחר שחלה ראש הישיבה זצוק"ל הוא ביקש מרופאיו לשחררו מבית החולים הוא ביקש לחזור למקור חיותו אל הישיבה הקדושה אל התלמידים, למסור להם שיעור לראות אותם, לחייך אליהם לדאוג לשלומם מקרוב.

הצלם אלי קובין תלמידו של ראש הישיבה התלווה גם הוא אל הרגעים המיוחדים שבהם הופיע ראש הישיבה בפני תלמידיו ולו לזמן הקצר ביותר, רק כדי למסור להם עוד שיעור רק עוד כמה רגעים של אושר וחיבור לישיבה לדבר שהיה מקור חיותו, צפו ברגעים המיוחדים קשה יותר לתאר במילים את מה שהיה שם.