ביום העיון השנתי של איגוד הסמינרים "בית יעקב", שהתקיים במלון "ציפורי בכפר", ביישוב חפץ חיים, השתתפו עשרות מנהלים מכל רחבי הארץ. הם פינו את יומם, לטובת הדיונים המעמיקים בסוגיות חשובות הנוגעות לעתיד הרוחני של בנות ישראל. את היום המיוחד והעמוס בתכנים, אירגן והנחה מזכ"ל האיגוד, הרב יצחק אוסטרליץ.

עתידן הרוחני של בנות ישראל, והאתגרים העומדים בפני מערכות החינוך ובתי ההורים – היו הנושאים שעמדו במרכזו של יום העיון השנתי של "איגוד הסמינרים".
את ההתכנסות, פתח הרב זאב וולף שליט"א, מנהל סמינר בית יעקב "הרב וולף" בני ברק ויו"ר האיגוד. בדבריו עורר על ההתמודדויות מול גורמים במשרד החינוך ועל בעיית האקדמיה, צריך לדעת שכל סמינר שחבר באיגוד הוא לא לבד. לסמינרים יש מערכת גג, איגוד הסמינרים הוא מערכת הגג לכל הסמינרים החברים באיגוד, אחת הבעיות הקשות זו האקדמיה. צריך לעמוד על המשמר, שמי שיש לה תואר שלמדה במקומות שלא מאושרים ע"י ועדת הרבנים – אין לה מקום אצלנו. זו דעת גדולי ישראל, שמי שיונק ממקומות אחרים, לא ראוי ללמד בבית יעקב.

המושב הראשון עסק בנושאי סמכותיות, חינוך לדרך ארץ ומשמעת. דברים השמיע הגאון רבי זאב גינצבורג שליט”א, ראש ישיבת “שמחת התורה” חיפה, ומחבר הספר “להיות סמכותי”.הרב גינצבורג

המושב השני, עסק בסוגיית הוראת הדינים בסמינרים. דברים מקיפים אודות חשיבות לימוד זה ודרכי הנחלתו, נשא הגאון רבי משה שאול קליין שליט”א, דומ”צ בבי”ד של פוסק הדור מרן הגר”ש וואזנר זצ”ל ורב שכונת “אור החיים” בני ברק. בדבריו הביא ממרן הגר"ש וואזנר זצ"ל שביקש שילמדו הלכה מתוך ספר מוסמך, צריך לראות שבבתי החינוך לבנות, ילמדו הלכות מתוך ספר מוסמך.

הגרמ''ש קליין

 

 

במושב השלישי, שכותרתו “עשו משמרת למשמרתי”, קיימו המנהלים דיון פנימי בקבוצות. בין השאר, דנו בדרכים לשימור הערכים שרכשו בסמינר, גם אחרי סיום שנות הלימודים והקמת בתים בישראל. כמו כן, נדון הקושי של התלמידות להתמודד בעומסים, כגון בתקופת המבחנים. בנוסף, נדון נושא המשך הלימודים מחוץ למסגרות "בית יעקב". את הדיון הנחה הרב עזריה הילדסהיימר שליט"א מנהל סמינר בית יעקב פתח תקוה וחבר הנהלת האיגוד. לאחר מכן הוצגו המסקנות מהדיון וסיכומן לביצוע ע"י הרב יחיאל צוקר שליט"א מנהל סמינר בית יעקב “החדש” אשדוד ו"דרכי חנה" אלעד.

הרב צוקר

המושב הרביעי, יוחד לנושאי תקצוב הסמינרים והקשיים מול משרד החינוך, ובראשו עמדו הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק וחבר הנהלת האיגוד, וח"כ הרב משה גפני יו"ר ועדת הכספים. הרב זייברט העלה את בעיית נושא תקצוב הסמינרים.

הדרישה שלנו: פעם אחת ולתמיד, לסדר את תקציב הסמינרים. כמו כן, אמר, בתיכונים יש את תקציב תגבור לימודי יהדות, שנמחק במסגרת גזירות הממשלה הקודמת. הרב זייברט קבע כי המצב הזה לא יכול להימשך, שמתחילים שנה ולא יודעים איך לתכנן אותה. זו הבקשה שלנו מחברי הכנסת של סיעת יהדות התורה ובעיקר מחבר הכנסת הרב משה גפני יו"ר ועדת הכספים שנמצא כאן: עליכם לדעת שכל נושא התקצוב, משליך על החינוך ועל כל תוכניות הלימודים של הסמינרים.

ח"כ הרב משה גפני יו"ר ועדת הכספים, אמר כי סיעת יהדות התורה פתרה בקדנציה הנוכחית הרבה בעיות, כדוגמת בעיית הגיוס, גיור, רפורמים, ליבה, ועוד שורה ארוכה של בעיות. אם הרעיונות של מרכיבי הקואליציה הקודמת היו מתממשים וממשיכים – היה קשה ליהודי חרדי לגור בארץ ישראל ואין בעל הנס מכיר בניסו. אבל חזרנו לבעיות של 2012. עלינו לדעת כי לא סיימנו את כל הגזירות ולא גמרנו את הבעיות. למשל, יש לנו "ירושה" מהממשלה הקודמת, את המחוז החרדי. הסיפור הזה שמשרד החינוך יכול להתערב באמצעות אנשים שחלקם אפילו עם חזות חרדית – זה נורא ואיום. אנו קובעים ומכריזים בזה, כי משרד החינוך לא יתערב אצלנו! לא סיימנו את העבודה בנושא הזה ונטפל בכל הנדרש.
בנושא התקצוב, הביע דעתו כי השיטה של תיקצוב בדרך קואליציונית – צריכה להיפסק. אנחנו הולכים כעת לתקציב של שנתיים ונכניס את מה שהיה התקציב הקואליציוני של הסמינרים, לבסיס התקציב. יש לנו עכשיו את היכולת.
הוא הבטיח כי לא יתן מצב שיהיה קיצוץ בסמינרים. צריך להבין שהסמינרים הם חלק ממערכת החינוך של הציבור החרדי ואנחנו נסדר את הנושא. כמו כן בנושא תגבור לימודי יהדות, יש לנו סיכומים ברורים ובס"ד הדברים עומדים להסתדר בקרוב.
עליכם לדעת – הבהיר – כי הסמינרים נמצאים בנסיון קשה מבית ומחוץ. יש להמשיך בדרך שהורו לנו רבותינו, אנחנו ממשיכים באותה דרך ונמשיך לעמוד על משמר עצמאות החינוך החרדי.הרב גפני הרב זייברט והרב אוסטרליץאתם מנהלי הסמינרים – סיים הרב גפני – עמדתם גם בתקופות הקשות על המשמר ואתם הובלתם את הדור. תמשיכו לחנך את הבנות באותה הדרך, בלי שום שינוי, לאורם של רבותינו. בסיום דבריו שיבח הרב משה גפני את מזכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ, אשר מוביל את איגוד הסמינרים בהתמסרות ובהצלחה רבה.

דברי ברכה למנהלים, השמיע מר מוטי לוי, סמנכ"ל הראל גלעד פנסיה, אשר פרסו חסותם ליום העיון.

המושב הנועל, התמקד בנושא המוסר "ייחודיות האדם", עם הידיעה הברורה כי כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. הרצאה השמיע הגאון רבי יהונתן אבר שליט”א, משגיח בישיבת “אור ישראל” פתח תקוה.הרב אבר
בכינוס חולקה החוברת "על משמר החינוך הטהור", זעקת מרנן ורבנן שליט"א, על חובת הלימודים במסגרות בית יעקב בלבד. חוברת מקיפה זו, נערכה על ידי הרב יצחק אוסטרליץ מזכ"ל האיגוד והיא כוללת משאות של גדולי תורה, אודות נושא זה. המנהלים הביעו את התלהבותם מהחוברת המיוחדת וכבר הזמינו חוברות בכדי לחלק למורות ולתלמידות.
מנהלי וראשי הסמינרים בית יעקב מרחבי הארץ, חברי איגוד הסמינרים, הביעו את תודתם והערכתם להנהלת האיגוד ובמיוחד למזכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ אשר עומד כל השנה לימין הסמינרים ובפרט בארגון יום העיון המוצלח. הם ציינו כי היום העשיר הזה, כקודמיו, תרם רבות למנהלים בנושאים חינוכיים וארגוניים ותקציביים. לדבריהם, עצם ההתכנסות ומפגש המנהלים, אשר דנים ומחליפים דעות ומקבלים כלים להמשך ניהול המוסד לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה – יש בה ברכה מרובה.

קבוצות דיון קבוצות דיון.. קבוצות דיון.
הרב גינצבורג

הרב הילדסהיימר