ח"כ ביטן: "אם החרדים היו רוצים לתקן ליקויים נוספים בפירצות חומת השבת, עליהם היה לכלול זאת בשעת חתימת ההסכם הקואליציוני ולא לאחר מעשה"

אחר שבימים האחרונים צף ועולה מחדש הדיון בנושא הפרצה בחומות השבת בפלטרין של מלך ובערים נוספות, כאשר חברי הכנסת החרדיים דרשו בתוקף משר התחבורה להידרש לענין כשחרף הבטחותיו המצב בשטח אינו משביע רצון.

מתייחס הבוקר יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן לאיומים הנשמעים מכיוון המפלגות החרדיות על כוונתם להתעקש בענין וללכת עד הסוף, אף במחיר משבר קואליציוני.

ח"כ ביטן מבהיר כי הסטטוס קוו יישמר כפי שנשמר לאורך כל השנים והדגיש כי "הסטטוס קוו נשמר בדיוק לפי שעת חתימת ההסכם". את הדברים אמר ביטן הבוקר בראיון לקול ברמה.

יו"ר הקואליציה ציין כי במידה והנציגות החרדית סברה כי ישנם ליקויים בסטטוס קוו הדרושים תיקון, היה עליה להציג ולכלול זאת במסגרת ההסכם הקואליציוני.

"צריך להבין כי היום הסטטוס קוו, איננו סטטוס קוו כפי שהיה לפני 30 שנה, היום הסטטוס קוו הוא עירוני, ובנוי בהתאם לציביונה של אותה עיר בהתאם לרמת האופי הדתי חרדי של תושביה, אין דין בני ברק כדין תל אביב".

ביטן התייחס למכתב האיום ששיגר בענין ח"כ מקלב ואמר כי "אי אפשר ללכת אחורנית, והדגיש כי המכתב של מקלב אינו במקום".

בענין חילולי השבת ברכבת ישראל אמר, כי שר התחבורה הבטיח לנציגות החרדית כי לא יהיו עוד חילולי שבת בעבודת הרכבת וכי השר עומד עד עתה בדיבורו.

לסיום הדגיש היו"ר, כי הוא איננו צופה זעזועים קואליציוניים בתקופה הקרובה, בוודאי לא על רקע חילולי השבת וכי ההסכם הקואליציוני ממוש במלואו נכון לשעת חתימת ההסכם.