בימים אלו סיימו אלפי לומדי חבורת "יסודי התורה" הלומדים עמוד ליום בקהילת סאטמאר את לימוד מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים בסדר הש"ס עם מבחנים ומלגות הנערך בכל מרכזי החסידות בעולם. לאור זאת יתקיימו בימים הקרובים מעמדי סיומים גדולים משולבים עם חגיגת העשור מאז יסוד החבורה ע"י האדמו"ר מסאטמר שליט"א בקיץ תשס"ו.
                                                  להלן המעמדים הגדולים שיתקיימו ברחבי העולם:
מונטריאול קנדה:
ביום ראשון הבעל"ט אחרי תפילת שחרית בעיר הנופש בעטלם ניו העמפשיר ייצא האדמו"ר שליט"א עם מטוס פרטי משדה התעופה בניו העמפשיר לעבר מונטריאל קנדה שם יתקיים מעמד סיום המסכת בראשות האדמו"ר שליט"א.
משדה התעופה במונטריאל יגיע האדמו"ר לביקור במוסדות סאטמאר בעיר שם תתקיים מעמד קבלת פנים רבתי לכבוד האדמו"ר מסאטמר שליט"א ולאחמ"כ יקבל האדמו"ר שליט"א את הקהל לקוויטלאך לקראת הימים הנוראים הממשמשים ובאים בבית האכסניה בעיר. בשעות הצהריים תתקיים מעמד הסיום הגדול בביהמ"ד אוהל משה דסאטמאר שם ישא האדמו"ר את נאום המרכזי לכבוד התורה ולומדיה.
מאנטריאל
 מאנטריאל 2מעמד הסיום המרכזי בארה"ב:
בשעה 5 אחה"צ ימריא האדמו"ר חזרה לניו יורק משם יגיע האדמו"ר שליט"א למעמד המרכזי של אלפי הלומדים תושבי ארה"ב
שתתקיים באולם הענקי בק'ולג של ראקלינט שליד העיר מונסי נואם המרכזי במעמד הרה"ג ר' אברהם שאאר שליט"א. כמו"כ ינאם החברותא של האדמו"ר הרה"ג ר' יעקב אלי' אונסדופר שליט"א. לאחר מכן ישא האדמו"ר מדברות קודשו.
את הוצאות המעמד וזכות אמירת הקדיש קנה הרבני הנגיד ר' ארי' לייב רוזנבערג לע"נ אביו הרבני הנגיד המנוח ר' יצחק רוזנבערג ראש הקהל ז"ל.
0.0.0.0.
מלבורן אוסטרליה:
הרה"צ ר' חיים צבי טייטלבוים שליט"א אבד"ק סיגוט יצא בשליחות אביו האדמו"ר שליט"א שהגיע היום לעיר לשבת התאחדות של חסידי סאטמר. הערב יתקיים בעיר מסיבת קבלת פנים בבית הרבני הנגיד ר' בערל גולדברגער מראשי קהילת וויזניץ בעיר לכבוד האורח שהוא גם נכד האדמו"ר מוויז'ניץ זצ"ל. האכסניה בבית הרבני התורני ר' אברהם משה ליבוביץ הי"ו
בשבת ישבתו מחוץ לעיר מלבורן במלון מיוחד שם ישבתו חסידי סאטמר בראשות האורח הגדול ובמוצ"ש תתקיים הסיום באולם של המלון בהשתתפות קהל רב.
Document-page-001
בית שמש: המעמד יתקיים היום יום ה' בערב באולמי מנוחה ושמחה בעיר. מעמד נכבד לכבוד סיום המסכת וחיזוק בלימוד התורה
לרגל ט"ו אב מאן דמוסיף יוסיף. הנואם המרכזי ע"י הרה"צ ר' משה שמעון גוברנר שליט"א
בית שמש - הזמנה 'יומא טבא' 2
ירושלים: סיום המסכת יחד עם מעמד לחיזוק קביעת עיתים לתורה ביום ראשון בערב בבית המדרש ברך משה ברח' יונה.
ישא דברים הרה"צ רבי משה טייטלבוים דומ"ץ הקהילה ודברי חיזוק ישמיע הרה"צ ר' אלימלך בידרמאן שליט"א
בני ברק: המעמד המרכזי ביום רביעי הבעל"ט בבית המדרש הגדול בשיכון סאטמר בעיר. ישא דברים הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש ראש הישיבה.
בני ברק
לונדון: מעמד כבוד התורה ביום א' שופטים הבעל"ט באולמי פרדס וויזניץ בעיר בראשות רבני העיר.
לאנדאן