בדבריו התריע כי "יש לפעול ולהרעיש העולם בכל תוקף שלא יקראו לזה בשם "מקווה" והוסיף כי "כמו שברור ומובן הדבר כי במאכלים מי שמוסמך להעניק כשרות הם הרבנים, כן הדבר ב"מקווה" שהרבה גופי הלכות תלויים בזה"

לאחר שבימים האחרונים דווח על תקציבים שהועברו לידי אנשי התנועה הרפורמית באמצעות מחטף שביצעה הממשלה, כשהדבר גרר בעקבותיו שורת התבטאויות חריפות מצד הנציגות החרדית בבית המחוקקים.

היום, במהלך השיחה השבועית שנשא מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך בפני אברכים בהר נוף, התייחס בתוך הדברים לענייני השעה, בין היתר לתקציב שהשיגו הרפורמים מהממשלה לשם בניית מקוואות, מרן הראב"ד אמר כי המלחמה עדיין לפנינו וכי יש לדאוג לכך שאלו יקראו למקואות שלהם בשם 'בריכה' או 'מרחץ' וחלילה לא בשם 'מקווה', זאת כדי למנוע פרצה בטהרת המשפחה בישראל.

בדבריו התריע הראב"ד: כי "לצערינו השבוע הקציבו הממשלה עשרה מיליון שקלים עבור מקוואות לרפורמים, אבל המלחמה עדיין לפנינו, כי יש לפעול ולהרעיש העולם בכל תוקף שלא יקראו לזה בשם "מקווה", שכן הדבר עלול להיות מכשול גדול לרבים מפשוטי עם ישראל שאינם מבינים, וכאשר יראו את המקוואות המפוארות שהם מקימים, הם ילכו לטבול שם ויאמרו שהכל פוליטיקה ו"מקוה" הוא מקוה" ואין זה נפקא מינה אם הוא מטעם החרדים או הרפורמים, ועלולים לקעקע בזה ח"ו את טהרת המשפחה בישראל.

"הם מזייפים וקוראים על הבריכה שלהם מקווה, זה זיוף ממש, וצריכים אנו ללחום במסירות נפש ממש על כך". הביע את כאבו ואת החשש הגדול מרן הראב"ד.

בהמשך דבריו ביקש לעורר ולהסב את תשומת הלב, כי גם על פי חוקי המדינה יש ללחום בהם מכיון שיש בזה משום שבירת הסטטוס קוו, "כמו שהדבר פשוט שאין מי שיכול לתת כשרות למאכלים אלא רק הרבנים החרדים לדבר ה', על אחת כמה וכמה הדבר פשוט במקווה, שהרי בבנייתו צריך מומחיות גדולה, וכדי להכשירו צריך השגחה תמידית של רבנים חרדים הבקיאים בהוראות גדולי תורה".