זה כבר הפך למסורת: מידי שנה, במהלך מחנה 'בני תורה', מרטיט הגרב"מ אזרחי את המשתתפים עם הסיפור על הגרי"א ספקטור זצ"ל • הזמר ארהל'ה ויינטרוב מציג גירסה מוזיקאלית לסיפור המרגש

בכל שנה ושנה, עם דמדומי בין הזמנים דחודש אב לקראת תחילתו של זמן אלול המקודש, ראש הישיבה שליט"א מספר את הסיפור הידוע "יצחק אלחנן שמאלה"
הסיפור הינו "משל" המיוחס לגאון הקדוש רשכבה"ג רבי יצחק אלחנן ספקטור זיע"א רבה של קובנא, שבהיותו צעיר התקשה בלימודו, וכמעט שהעבירוהו מהחיידר לעבוד אצל הסנדלר. כאן מגיע תיאור מה היה קורה אילו אכן היה נשבר באותם רגעים קשים… אך האמת שלא נפל באותם זמנים גורליים, אלא ישב ושקד בעולמה של תורה ביגיעה אדירה, עד שזכה להגיע למדרגתו העצומה להיות רבן של כל בני הגולה!
כשראש הישיבה הגרב"מ אזרחי שליט"א מסיים את סיפורו, מכה על הסטנדר וזועק בנהמת ליבו: בינינו מסתובבים בחורים יקרים, משה, דוד, יצחק, חיים ויעקל.
דען לכם רבותי: שלא "משה" כאן, כי עם הרב הגאון אביר הרועים ר' משה שליט"א… ולא יענקל כאן כי עם האדמו"ר המלוב"ן ר' יעקב שליט"א, נכון, נראים הם כעת כבחורים צעירים אך בתוכם נמצא מרן ר' יצחק והגאון האדיר ר' חיים וגאן הגאונים ר' דוד. כל אחד הוא פוטנציאל לגדול הדור!

 

צפו • קעמפ בני תורה בראשות הגרב"מ אזרחי במירון