השבת "שבת יארצייט" ה- 37 לקראת יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמאר זצ"ל, אלפי חסידים ישבתו בשבת בעיר קרית יואל, בצל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, יצויין שהאדמו"ר ירד לפני התיבה לתפילת מוסף כנהוג, כמו כן ילמד האדמו"ר בשבת אחה"צ שיעור בפרקי אבות בהיכל בית המדרש הגדול בעיר,

במוצ"ש יתקיימו סעודות מלווה מלכה בכל הקהילות ברחבי הארץ והעולם בו יעלו את זכרונו הבהיר לדור הבא

יומא דהילולא ועלי' לציון ביום שני כ"ה אב, במשך כל שעות היממה יעלו רק הנשים לאוהל ובשעה 18:00 אחה"צ יסגר האוהל לשעה ואח"כ בשעה 19:00 בערב יפתח המקום לקהל ההמונים שיתחילו לנהור בהמוניהם לאוהל אדמור"י בית סאטמאר שבבית העלמין בקרית יואל במשל כל ה- 24 שעות של יומא דהילולא קדישא.

סדר היום ביומא דהילולא קדישא יום שלישי כ"ו אב:
כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א יתפלל את תפילת שחרית בהיכל הישיבה הממוקמת על קברו בסניף דברי יואל במונרו, ואח"כ תתקיים מעמד סיום משניות הנלמדת ע"י תלמידי הישיבה גדולה, בשילוב לחיים טיש ודברי התעוררות לקראת העלי' לציון.
בשעה 13:00 יעלה האדמו"ר לציון דודו בעל ההילולא זצ"ל, ויאמר תהילים כנהוג ויקבל קוויטלאך על הציון בשעות הערב ייערך היארצייט טיש בהיכל בית המדרש הגדול
בקרית יואל יחד עם דינר לטובת הישיבה גדולה בהשתתפות אלפי חסידים, רבנים ותלמידים רבים

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.