שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, כ"ז אב תשע”ו

שחריתיתד

המבשר