שב”ק פרשת ראה • אירועי השבת בחצרות הקודש

כמידי שבוע בחצרות האדמו”רים, הרבנים, גדולי ישראל וקהל אנשי שלומינו • מדור אירועי השבת בחצרות הקודש המעודכן והטוב ביותר - רק ב-JDN

 


יום שישי:

בני ברק: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א יוצא הבוקר מביתו לשבת שתתקיים בראשותו בעיר אשדוד.

הכנסת ספר תורה: היום ער"ח אלול יתקיים מעמד הכנסת ספר תורה שנכתב ונתרם ע"י הנגיד הרה"ח רבי אלעזר קליינבערגער הי"ו – ניו יורק, לטו"נ הוריו ז"ל התהלוכה תצא בתופים ובמחולות בשירה ובזמרה לכבודה של תורה בשעה 13:15 מאולמי שזיפרון בישוב מירון, להיכל ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע.

תולדות אהרן: כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ששהה ביומיים האחרונים באתרא קדישא מירון, ישוב היום בבוקר למעונו שבירושלים, לקראת שמחת נישואי נכדו בשעטומ"צ.


שבת קודש:

רבי אלימלך בידרמן שבת בבית שמש (9)אשדוד: הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א שישהה השבת בעיר אשדוד יערוך את תפילותיו ושולחנותיו הטהורים בצל חסידיו ואוהדיו, שומעי לקחו, באודיוטריום העירוני 'בית מלכה' בעיר, בהשתתפות המוני תושבי העיר.

ביאלא: כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א ישבות בעיר הקודש צפת, שם שוהה למנוחה בימים אלו. התפילות יתקיימו בהיכל בית מדרשו בעיר.

ויז'ניץ: מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שוהה למנוחה בעיירת 'חלדודנא' שבמחוז וויליס שבבריטניה אצל בעל אכסנייתו ר' יעקב אדלר הי"ו מנגידי חצר הקודש ויז'ניץ. האדמו"ר יערוך את תפילותיו ושולחנותיו הטהורים עם משמשיו ובני משפחתו יחד עם קהל החסידים מרחבי אירופה וארץ הקודש שישבתו בסמוך לאכסנייתו.

ויז'ניץ: כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ששוהה בציריך שבשוויץ, לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישהה בבית האכסניה אצל מקורבו הרבני הנגיד רבי אפרים זלמן בעק שליט"א מראשי קהילת ויז'ניץ בציריך, התפילות והשוה"ט ייערכו בבית המדרש 'אגודת אחים' שבראשות המרא דאתרא הגר"ש ברייש שליט"א.

טעמשוואר אלעד – נדבורנה – זוטשקא – קאמרנא: השלום זכר לנכד כ"ק האדמו"ר מטאמשוואר אלעד שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי משולם זלמן לייפער שליט"א, חתן הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים שליט"א, בן כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצוק"ל, וחתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא בני ברק שליט"א, יתקיים במהלך השוה"ט של הסבא כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר אלעד שליט"א ברחוב המאירי באלעד.

נועם הנשמות • האדמור מלעלוב שבת בביתר עילית (12)לעלוב: כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א ששוהה למנוחה בבית אביו האדמו"ר זצ"ל בעיה"ק צפת, יערוך את תפילותיו ואת שולחנותיו הטהורים בצל חסידיו בהיכל בית המדרש לעלוב בעיר, וכן יגש לתפילות השבת לרגל יומא דהילולא לזקינו כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע.

לעלוב: בכל ריכוזי חצרות הקודש לעלוב בארה"ק ובעולם מציינים את השבת יארצייט של כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע, שיחול ביום חמישי הבעל"ט, נכדיו האדמו"רים יערכו את שוה"ט וכמו כן יגשו לתפילות השבת.

לעלוב ירושלים – קאמרנא: העליה לתורה לרגל שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יהודה אריה בידרמן שליט"א, חתן הגה"צ רבי חיים עקיבא הכהן פקשר שליט"א ראש כולל "שומרי החומות" ורב בשכונת גבעת שאול, עב"ג בת הגה"צ רבי יהושע אשכנזי שליט"א ראש כולל "רב אחא ורב שכונת פאג"י בירושלים, בן כ"ק מרן גאב"ד מעלבורן זצ"ל וחתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, השמחה תתקיים בבית מדרשו של הסבא כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א בשכונת בית ישראל בירושלים.

נחלת אהרן – עדת ישראל – סערדהלאי – ראחוב: השבת יהיה העלייה לתורה לנכד הרה"צ רבי ישראל חיים קאהן שליט"א, חתן הגה"צ רבי אברהם צבי הלוי בעק שליט"א אב"ד 'עדת ישראל' מעלבורן אוסטרליה, בן הגה"צ רבי אהרן קאהן שליט"א מראשי ישיבת 'דרך מטה אהרן' בבית שמש, וחתן הרה"צ רבי יהודה אליעזר דוד ניישלאס שליט"א אב"ד סערדהאלי ודומ"ץ 'העדה החרדית, עב"ג בת כ"ק האמו"ר מראחוב שליט"א, השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש דחסידי תולדות אהרן ברחוב רבי יהושע 7 ברמה ב' בבית שמש.

ביקור האדמור מסאדיגורה בארהב 6 (2)סאדיגורה: כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א ישבות בעיירה דאבויס שבשווייץ, שם שוהה בימים אלו למנוחה יחד עם מספר מצומצם ממקורביו וחסידיו מאירופה.

ספינקא – בערגסאז: העלייה לתורה לנכד כ"ק האדמו"ר מספינקא שיט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי אשר ישעיהו אייכנשטיין שליט"א אב"ד ספינקא בבני ברק, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף מאיר פולק מבערגסאז בית שמש שליט"א, השמחה תתקיים באולם שע"י בית הספר גור ברחוב בן זומא שבשיכון ה' בבני ברק, בראשות הסבא כ"ק האדמו"ר מספינקא ב"פ ששוהה בארה"ק לרגל השמחה לנכדו.

קרעטשניף סיגעט: כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א ששוהה באנטוורפן שבבלגיה, יערוך את תפילותיו ושולחנותיו הטהורים יחד עם מס' מצומצם מחסידיו בעיר.

ראחמסטריווקא: כ"ק מרן האדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א שוהה למנוחה בעיה"ק צפת יצ"ו, את תפילותיו יתפלל האדמו"ר בבית המדרש דחסידי לעלוב בעיר, את שולחנו הטהור יערוך בבית אכסנייתו ברחוב הנשיא עם מניין מצומצם מחסידיו.

שומרי אמונים: בכל ריכוזי חצר הקודש שומרי אמונים בארץ ובעולם מציינים את השבת יארצייט של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זי"ע, שיחול ביום חמישי הבעל"ט. בנו כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א יערוך את שולחנו הטהור ויגש לתפילת מוסף, שבת התוועדות מרכזית תערך בהיכל בית המדרש ברחוב שפת אמת 3 בבני ברק,

שומרי אמונים: בכל ריכוזי חצר הקודש שומרי אמונים בארץ ובעולם מציינים את השבת יארצייט של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זי"ע, שיחול ביום חמישי הבעל"ט. בניו כ"ק האדמו"רים משומרי אמונים אשדוד, קרית גת, שליט"א יערכו את שוה"ט ויגשו לתפילות השבת.

שומרי אמונים ירושלים: כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, יערוך השבת את שולחנו הטהור לרגל שבת יארצייט של אביו כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זי"ע, ויגש לתפילות השבת בהיכל בית מדרשו בקרית שומרי אמונים בירושלים.

האדמור מתולדות אברהם יצחק מוצשק בבארא פארק (7)תולדות אברהם יצחק: כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א ששוהה למנוחה בעיירת הנופש קפרון שבאוסטריה, ישבות יחד עם מניין מצומצם ממשפחתו ומקורביו ששוהים עימו.

תולדות אהרן – סטראפקוב: העלייה לתורה לבן הגה"צ רבי מנחם נחום קאהן שליט"א אב"ד תולדות אהרן גבי"ש בי"ש, בן כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, וחתן הגה"צ רבי משה קאהן שליט"א ראש ישיבת תולדות אהרן, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי חיים יחיאל מעכל שליט"א מנהל רוחני בישיבת צאנז בירושלים, השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים, בהשתתפות הסבא כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א.


 

מוצאי שבת:

ספינקא גני גד: כ"ק האדמו"ר מספינקא גני גד שליט"א יוצא לבורו פארק שארה"ב לטובת מוסדותיו ויחזור לארה"ק לקראת שבת פרשת כי תצא הבעל"ט.

תולדות אהרן – סטראפקוב: שמחת הפארשפיל לבן הגה"צ רבי מנחם נחום קאהן שליט"א אב"ד תולדות אהרן גבי"ש בי"ש, בן כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, וחתן הגה"צ רבי משה קאהן שליט"א ראש ישיבת תולדות אהרן, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי חיים יחיאל מעכל שליט"א מנהל רוחני בישיבת צאנז בירושלים, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים בשירה וזמרה ע"י מקהלת החסידות.לשליחת תמונות ומראות קודש או עידכונים על הנעשה בחצרות הקודש שלחו ל: [email protected]

אגוטן לעכטיגען שבת

 

 

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *