מהעיר צפת נעקרה בשבת האחרונה אחת מדמויותיה הוותיקות הרה"ח רבי מנחם פריזנט ז"ל שהיה מחותנו של כ"ק מרן אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי"ע. נפטר בגיל 93.

אבל בצפת: עם צאת השבת מגיע בשורת פטירתו של הרה"ח רבי מנחם פריזנט ז"ל, מדמויותיה הוותיקות של העיר צפת ומחותנו של כ"ק מרן אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי"ע. המנוח ז"ל נולד בהונגריה ביום י' לחודש כסלו שנת תרפ"ג לאביו הרב שלום פריזנט ז"ל ולאמו מרת רייזל ע"ה.
את מושבו קבע בקרית צאנז בנתניה ולאחר חתונת בנו עם בת מרן השפע חיים מצאנז זי"ע עבר להתגורר בעיה"ק צפת, לפרנסתו עסק בעבודות חשמל, והיה ידוע כאיש ישר דרך ומפורסם בנקיון כפיו.

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז זי"ע לקח כחתן לבתו את בנו הגאון רבי שאול יהודה שליט"א, המשמש כדומ"צ קהילת צאנז ביוניאן סיטי בניו ג'רסי.

מאז הכתרתו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א היה מגיע מידי ראש חודש מצפת לקרית צאנז להתפלל ערבית או שחרית עם האדמו"ר שליט"א ולאחר התפילה היה ניגש להתברך בברכת א גוטן חודש.
בשנה האחרונה חלה והתקשה לצאת את העיר והיו בניו ונכדיו מרבים להגיע לבקרו. כאמור, בצאת השבת הגיעה בשורת פטירתו בבית החולים זיו בעיר צפת. והוא בן 93 שנים בפטירתו.

הלוויתו תצא מחר בבוקר מבהמ"ד צאנז בצפת ובשעות הצהרים בקרית צאנז בנתניה. במהלך היום צפוי להגיע ארצה בנו הגדול הגאון רבי שאול יהודה פריזנט שליט"א דומו"צ צאנז בינאן סיטי.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

מודעה פטירת ר' אברהם מנחם פריזנט ז''

צילומים: משה גולדשטיין

הרב פריזנט (2) הרב פריזנט (3)