אירוע מיוחד של קביעת מזוזה על ידי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בדלת שחודשה בביתו

בשבוע האחרון נערכו שיפוצים בקומה העליונה ברחוב רשב"ם 23 שמשמשת כחדר לימודו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, יצוין כי הקומה העליונה נבנתה לפני מספר שנים לאחר שרבו הפונים וצרכי עמך מרובים ותדיר היו מפריעים למרן בעת לימודו, מספרים שאף לרבנית ע"ה לא היה מפתח מאחר שהיא בטוב ליבה הנדיר לא היתה מסוגלת להשיב את פני הפונים בעיתות צרה והיתה נכנסת תדיר לבקש ברכה פעם עבור זה ופעם עבור זה ולכן כשנבנתה הקומה העליונה הותקן בפתח שער ברזל מתוך המדרגות הפנימיות ושער זה היה סגור במשך הזמן שמרן היה יושב ולומד אף בפני הרבנית וזאת ע"פ בקשתה בכדי שלא יהיה לה ניסיון להפריע לבעלה מרן שליט"א, יצוין שבחודשים האחרונים מרן שליט"א הפסיק לעלות למעלה והיה נשאר ללמוד למטה וע"כ ניצלו את זה לשפץ את המקום בשיפוץ קל, כאשר השבוע עם סיום השיפוץ שב מרן שליט"א לעלות לחדרו שבקומה העליונה ושם הוא גם עונה על אלפי המכתבים המגיעים מידי יום ביומו מהמוני יהודים בארץ ובגולה, כאמור עם סיום השיפוץ קבע מרן שליט"א בימים האחרונים את המזוזה.

רבי חיים קנייבסקי בקביעת מזוזה אלול עו