לק"י
שלום עליכם והברכה שבוע טוב ומבורך!
תעזבו את החייל,הרסתם לו ולמשפחתו את החיים.
איזו חוקים של הסיטרא אחרא יש לכם.בסוד לבם של כל המערכת המשפטית ודאי להם שאזריה זכאי,אך לצערי נראה לי שיאשימו אותו,מפני שהמשפט שלו תקשורתי.המדינה לא תגרום לעצמה בושות לאור כל הגל התקשורתי סביב המשפט הזה.מזכיר מעט את המשפט של דמניוק ימח שמו עם כל הסחבת הזו.הם היו חיבים להרשיע אותו למרות חוסר הראיות שיש להם כנגדו,וכל זה בשביל שלא ידברו עליהם שהם נהלו משפט סרק.אם זה מה שקורה לחיילים שלנו כשהם מגינים על המדינה בגופם עדיף לכתחילה לא להתגייס.
לסיכום:שיהיה המון הצלחה לאלאור במשפט ושה' יזכהו למשפט צדק ויוציאו חף מפשע.אכי"ר!