בשם המשפחה אנו מודים לאנשי זק"א ובראשם המפקח ההלכתי הרב דניאל שטרן שליט"א שתחת השמש הקופחת עמלו וטרחו לחסד של אמת שלא על מנת לקבל פרס.