היום – י"א תשרי, למחרת יום הכיפורים, הנקרא בפי כל "גאט'ס נאמען", ימלאו 23 שנים מהסתלקותו של כקש"ת מרן הגאון הצדיק רבי שמואל טוביאס זצ"ל רבה של פיאטרא ניאמץ ברומניה שנקראה בפי כל "ירושלים דמולדובא". ואח"כ בארץ הקודש כיהן כרבה של שביב הרצליה ובערוב ימיו כאב"ד בעיר התורה בני ברק.

מרן הגר"ש טוביאס זצ"ל שהסתופף בצילם ושתה מבארם של גאוני וצדיקי קמאי בדור שלפני השואה ולאחריה, נחשב לתלמידם המובהק של הרה"ק רבי אהרן ראטה בעל ה"שומר אמונים" ואצל ה"חקל יצחק מספינקא" והמהרי"ל צירלזון בישיבתו בקישנוב, מרן הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט, ובצל אדמור"י בוהוש וסדיגורה, מרן הרה"ק רבי מנחם מנדל אדמו"ר השלישי מבוהוש לו היה כתלמיד חבר ואף יום הילולתו חל היום. להרה"ק אדמו"ר אביר יעקב מסדיגורה הסתופף עוד בהיותו בקישנוב. קשר מיוחד היה לו עם כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מבוהוש-ת"א אשר התחיל עוד מימי שבתו בבוקרשט רומניה. ופעולות רבות אף פעל עם הרה"ק ה'נועם אליעזר' מסקולען לפדיון שבויים ולהצלת יהדות רומניה מבור גלותם. רבנו היה אחד האישים הבולטים בתולדות יהדות רומניה בדור השואה ולאחריה, כמי שנשא על כתפיו את עברם המפואר של יהודי רומניה, דאג לשימור הגחלת היהודית גם בארץ הקודש, כשרבים מבני גלות זו התלכדו סביבו, והלהיטו את הגחלת לדורות הבאים. במקום רבנותו בארץ הקודש – שביב הרצליה הקים את ישיבת "באר חיים מרדכי" ע"ש מורו ורבו המובהק ומגאוני רבני רומניה הבולטים מנשיאי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, אביהן של העגונות הגאון רבי חיים מרדכי רוללר אבד"ק טרגו-ניאמץ הסמוכה לעירו פיאטרא ניאמץ. והיה אחרון הרבנים החרדיים שעלה מרומניה לארץ הקודש לאחר חתימת גולה זו. זכה והותיר אחריו דור מפואר רבנים מפורסמים מהם מכהנים ברבנות ברחבי הארץ. דברי תורתו, תולדותיו והנהגותיו בקודש של הגאון זצ"ל נאספו בידי תלמידיו וחלקם ראו אור בספר "שלהבת שמואל" – ו' חלקים היו"ל בעז"ה כמדי שנה בשנים האחרונות לקראת ההילולא ע"י מכון להוצאת ספריו וכתביו בשיתוף עם מכון תורת אמת שטפנשט.

אמש מוצאי יו"כ נערכו התועדויות חסידים וסעודות הילולא בבתי הכנסת הנושאים את שמו והצועדים במורשתו ובהם בית המדרש 'דרכי שמואל' בב"ב בראשות בנו הגה"צ הגרמ"מ טוביאס שליט"א, ובבית המדרש 'שטפנשט' בב"ב בראשות נכדו הרא"י סלמון שליט"א, היום יום הילולתו יתכנסו תלמידיו, יוצאי עירו, מוקיריו ובני משפחתו בבית העלמין נחלת יצחק גבעתיים לתפילת רבים לישועת הכלל והפרט, שתיערך בשעה 13.00 בבוקר, ולאחריה תיערך סעודת הילולא בשעה 14.30 בצהרים בבית מדרשו של בנו הגדול גאב"ד שכון ו' בבני ברק רחוב רימון 1 בני ברק.

בתקופה האחרונה באורח פלא נתגלו תיקי ארכיון מהמשטרה החשאית הסיקוריטטה הרומנית ובו ערמות קלסרים של חקירות והלשנות על 'עונותיו' בהפצת תורה ויהדות שנמצאו על ידי בנו הגר"י טוביאס שליט"א רב אב"ד שכון ו' ב"ב ונכדו הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב קהל שטפנשט, הכתבים הללו המונים שלושת אלפי דפי פוליו עמוסים בכתב יד צפוף מתורגמים בימים אלו מהשפה הרומנית ובקרוב ייצאו לאור בספר מפואר בשם 'על נהרות פיאטרא ניאמץ'. מי יתן וזכות גאוני וחכמי רומניה וזכר בעל ההילולא זצ"ל יהיו שפתותיהם דובבות יושר וטוב למליץ יושר על כל המתעסקים בקדשים ומנציחים את זכר תורתם והנהגתם וזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

הגהצ רבי שמואל טוביאס זצל