בצלם הוא בסך הכל אירגון אנושי עם פילוסופיה ברורה של שיוויון זכויות לכל בני האדם. הבעיה שלנו בישראל יש בעיה מול ערבים והם לא בני אדם.