שחרור גלעד היה בעיקרו שחרור המוני מחבלים שכצפוי מראש רצחו המוני יהודים . כלומר זה היה רצח של יהודים !
צריך להכיר את היהודים שנרצחו אחד אחד ! החך מהשוטר היהודי ברוך , דרך שלושת הנערים ליד כפר עציון ועוד הרבה הרבה יהודים.