אחרי שחלקים נרחבים מבניין בית המדרש הגדול בויז'ניץ נהרסו לטובת ההרחבה העתידית, החליטו עסקני החסידות על שינוי כיוון – הריסת בניין בית המדרש הגדול עד ליסוד, כולל העבודות שנעשו עד כה • JDN עם הפרטים המלאים

בחודשים האחרונים עמלו בויז'ניץ על הרחבת בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק. עד כה, פעלו ע"פ התכניות המוקדמות, לפיהן, הקירות בצד המזרחי והדרומי בהיכל בית המדרש נהרסו לטובת ההרחבה העתידית. העבודות אמורות היו להסתיים לקראת חג החנוכה, אולם בימים האחרונים חלה תפנית והתוכנית שונתה – במקום הרחבה, בית המדרש ייהרס עד היסוד.

גורם מהנהלת המוסדות מספר: "בעקבות שינוי אדריכלי ולטובת בטיחות המבנה שיבנה, הוחלט להרוס את בית המדרש בניגוד לתכנית המקורית". לדבריו, "עלות השינוי בתכנית תעמוד על כמיליון ש"ח, מלבד עלות הבנייה וההריסה".

כעת, עם השינוי המסתמן, אומר הגורם: "אוהל היכל הטישים יורחב משמעותית וישופץ, כדי שגם התפילות יוכלו להתקיים שם עד לגמר העבודות הצפוי". באשר לחגי תשרי בשנה הבאה, אומר הגורם, כי "עד חודש אלול תשע"ז כל השטח ירוצף ועפ"י המתוכנן יוקם שם אוהל מיוחד שישמש את האורחים הרבים בירח האיתנים".

עוד הוא מוסיף: "לאחר סיום ההתייעצויות וסדרת הישיבות עם עסקני ויז'ניץ וקבלת אישור ממרן האדמו"ר שליט"א התקבלה ההחלטה על תחילת העבודות להריסת בניין ביהמ"ד הגדול, לצורך בניית "בית ויז'ניץ", כשהעבודות יכללו הריסת כל הבניין עד היסוד וחפירה לעומק שני קומות ממפלס תורת חיים".

היום אמר מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בשולחנו הטהור בסעודה השלישית טרם נסיעתו לארה"ב: "צריך עדיין את עזרתכם, אנחנו נדרשים לגייס כ"ח מיליון דולר מתוך הל"ו מיליון של עלות הבנייה מהשלב הנוכחי ועד סיומו".

לקראת נסיעתו הצפויה של האדמו"ר מויז'ניץ לארה"ב ביום רביעי הבא, למען הקמת 'בית ויז'ניץ' – ביהמ"ד הגדול והמרכז העולמי של החסידות, נשא האדמו"ר דברים בסעודה שלישית לחסידים בה שיתף אותם בתכניות העתידיות וביקש את המשך עזרתם.

האדמו"ר אמר בין השאר כי לאחר פסיקת גורמי הלכה כי ניתן לפרק את הביהמ"ד הנוכחי, החליט להורות על ביצוע המלאכה בעת שהותו בחו"ל ובהתאם להשלמת בניית היכל התפילה הזמני במתחם היכל הטישים.

בדבריו התעכב האדמו"ר על בקשתו במעמד הנחת אבן הפינה מכל אחד מהחסידים להיות שותף יסוד המגבית למען הקמת ביהמ"ד בסכום של 5000 ₪ כי נקב בסכום הנ"ל משום שהוא שווה לכל נפש, אבל ברור הוא כי אין הסכום מכסה את עלויות הבנייה.