מרן האדמו״ר מויזניץ שליט״א הגיע לניו יורק שם ישהה כמה שבועות לרגל שמחה משפחתית, וכן לצורך גיוס כספים לטובת הבנין הגדול 'בית ויזניץ' ההולך ונבנה בשיכון ויזניץ בבני ברק, ולרגל מעמד חנוכת הבית לבית המדרש הגדול והתלמוד תורה החדש בעיר וויליאמסבורג.

בשבת הקרובה ישבות האדמו"ר בעיר וויליאמסבורג, השוה"ט יערכו באוהל ענק שהוקם במרכז העיר בסמוך לבנין הביהמ"ד הת"ת החדש. מאות אורחים יגיעו לעשות את השבת בעיר וויליאמסבורג שתזכה לראשונה ל'שבת ויזניצאי' במחיצתו של האדמו"ר שליט"א.
חנוכת הארון קודש ויז'ניץ וויאלמסבורג
במוצאי שבת תיערך המעמד הגדול חנוכת הבית לבנין הבית המדרש, כמו"כ יחגגו את מעמד חנוכת הארון הקודש המפואר מעוטר בפרוכת יצירת פאר מהחנות הידועה 'מפואר' כיאה לכבודה של תורה, נדבת לבו של הנגיד ר' נפתלי צבי ציג הי"ו. מקהלת ויזניץ תנעים את הערב בראשות הבעל מנגן הידוע הרב מאיר אדלר מארה"ק.