ההחלטה על הגדלת התקציב באה כחלק מההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין הסיעות החרדיות לליכוד • בהחלטה שתאושר בישיבת הממשלה הקרובה תסמן הנציגות החרדית 'וי' נוסף, בביטול עוד גזירה שהושתה בימי 'ממשלת לפיד'

הממשלה צפויה לאשר בישיבתה השבועית ביום ראשון הקרוב את הגדלת התמיכה לישיבות והכוללים ב- 48 מיליון ש"ח נוספים.

את ההחלטה על הגדלת התמיכה תעביר הממשלה כהצעת מחליטים, כחלק מיישום ההסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לסיעות החרדיות ובכך יגדל תקציב עולם הישיבות ויעמוד על 1,167 מיליון שקל.

ההגדלה נובעת מביטול ההתניה שנקבעה בזמנו על ידי ממשלת לפיד לתקצוב תלמידי חו"ל הלומדים בישיבות בארץ. בהחלטה שהתקבלה בין היתר על ידי שר החינוך דאז שי פירון מ'יש עתיד' נקבע, כי תלמיד ישיבה מחו"ל הלומד בישראל, יהיה זכאי לתמיכה בתנאי שיאלץ להשתתף בתכנית 'מורשת ישראל' של משרד החינוך. ההחלטה כזכור קוממה עליה את נציגי היהדות החרדית שראו בכך התערבות ברגל גסה של משרד החינוך בניסיון לעצב את השקפת עולמם של בני הישיבות.

בהצעת המחליטים נכתב, כי "החלטת ממשלה מס' 674 מיום 8 בנובמבר 2015, שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים, קבעה כי יש לבטל את התנאי להשתתפות בתכנית מורשת ישראל, וכי שר החינוך יוכל לקבוע כי תמיכה למוסדות עבור תלמידי חו"ל תינתן למוסדות ללא מחויבות להשתתפות התלמידים בתכנית מורשת ישראל. בהתאם לכך תוקנו מבחני התמיכה של המוסדות התורניים ביום 27 בינואר 2016".

בהצעה נאמר עוד, כי "במסגרת התיקון האמור נקבעה גם הוראת שעה לשנת 2016 לפיה יינתן לתלמידי חו"ל שיעור תמיכה גבוה יותר, העומד על 95% משיעור התמיכה המלא בתלמידים תושבי הארץ, זאת במקום שיעור של 60% שהיה נהוג ערב התיקון. לנוכח האמור, נדרשת תוספת התקציב בהחלטה זו".

"הגדלת שיעור התמיכה לשנת 2016 מהווה מעין פיצוי על כך שלא ניתן היה ליישם את ההקלה בדבר תנאי התמיכה לתלמידי חו"ל עוד בשנת 2015, לנוכח המועד המאוחר בשנה שבו התקבלה ההחלטה על השינוי". לשון ההצעה.