ברוך ה' ישיבת אורייתא המעטירה כמעט כל יום בחור מתארס שם "אשרי הרב שמרלר שליט"א