הגיע הזמן לצבא מקצועי.
לוקחים ילדים בני 18 ולאחר טירונות קצרה נותנים להם לנהוג בטנק.
זו התוצאה האיומה והכואבת.
אם יעברו לצבא מקצועי, תאונות כאלו לא יתרחשו יותר. בעזרת ה'.