בירושלים נפטר היום (רביעי) הרב פנחס מרק ז"ל ששימש כגבאי בית הכנסת פרושים בשכ' בתי וורשא בירושלים קרוב לשבעים שנה.