הנאום, המחאה וההתנצלות: בעקבות המחאה החריפה על נאומו אמש בדבר הצורך ברפורמות מרחיקות לכת בנושאי דת ומדינה, מפרסם הנשיא הודעת הבהרה בה הוא מתנצל על ניסוח הדברים, תוך שהוא מבהיר כי "השבת שמרה ושומרת על צביונה היהודי של המדינה"

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, לא נותר אדיש אל מול הביקורת החריפה שנמתחה עליו בשל נאומו השנוי במחלוקת אמש בו הוא הביע את הצורך בשינויים מרחיקי לכת בנושאי דת ומדינה.

בהודעה שפרסם הבוקר נשיא המדינה הוא מתנצל על ניסוח הדברים ומחדד את נאמנותו לסטטוס קוו. להלן ההודעה המלאה שפרסם ריבלין:

"דבריי אמש ביקשתי להביע את דאגתי הכנה בדבר המחלוקות הקשות בנושאי דת ומדינה מתוך כוונה להרבות שלום, אך לצערי הוחרף המתח ועל כך אני מצר ומצטער.

אמרתי בעבר ואומר שוב, יותר מששמרו ישראל על הסטאטוס קוו, שמר הסטאטוס קוו עליהם, עלינו. אני מאמין, כי ברמה הלאומית אסור לנו לפגוע בסטאטוס קוו שהוא יסוד מרכזי בעיצוב התפיסה הלאומית שלנו, בוודאי בנושא כמו חשיבותה של השבת בשמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית.

הפרהסיה היהודית ובמרכזה השבת שמרה ושומרת על צביונה היהודי של מדינת ישראל ועל אחדות בין חלקי האומה והעם. בדבריי אתמול אמרתי דברים ברורים בדבר אופייה הדתי של מדינת ישראל ועל כך שבמדינת ישראל לא ניתן להפריד בין הדת והאמונה שנשאו אותנו שנות דור לבין חיינו כיום.

בדבריי, ביקשתי לשאול כיצד עלינו ליישב את המחלוקות הקשות בתוכנו במטרה להפחית את המתח ביניהן, מתוך דאגה כנה לשמירה על חוסנה של החברה הישראלית ומדינת ישראל.

אמרתי שבדיונים עתידיים, יש לשקול לעגן בהסכמה ובהידברות הסדרים שיאפשרו ביטוי וכבוד לאורחות החיים, כפי שהדבר כבר נעשה היום. כבר היום מגלה מדינת ישראל ובצדק כבוד ותמיכה משמעותיים בקהילות שונות וערבה לצרכיהן ובכך גאוותנו. כך, אני תומך בסגירת כביש בר אילן בירושלים בשבת ותמכתי באיסור כפית לימודי ליבה על החברה החרדית בישראל.

לכן אמרתי גם, שמדינה שמכבדת את צרכי כל קהילה וקהילה, צריכה לחתור למציאת הסדרים בהסכמה שיאפשרו לכל ציבור לתת ביטוי לאורחות חייו, חלילה לא במחיר הפרה של הצביון היהודי של מדינת ישראל, אלא מתוך כבוד והבנה לדרכן של הקבוצות השונות וזאת, כפי שאנו מקפידים לעשות , בשערי חסד, במאה שערים ובסנהדריה בואכה בר אילן.

אני חוזר ומצר על כך שדברי לא נוסחו ברגישות ובבהירות המספיקים ומתפלל שנזכה להרבות שלום ואהבת חינם בינינו".

מתקפה חריפה נגד דברי הנשיא ריבלין: "מבקש לעקור את הכל"