תכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך: הנה כל מה שאתם חייבים לדעת

החל מהחודש הבא תפקיד מדינת ישראל סכום חודשי לחיסכון עבור כל ילד, אליו יוכלו ההורים לצרף סכום נוסף • איך תעבוד התכנית? איזה מסלול הכי שווה? ולמה הכי חשוב לשים לב? • מדריך

מהי תכנית חיסכון לכל ילד?
בינואר 2017 הביטוח הלאומי יפתח תכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18.
בתכנית החיסכון יופקדו 50 ₪ בחודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון ייעודי על שם הילד, בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים. ההורים יוכלו גם להוסיף לחיסכון של כל ילד 50 ₪ נוספים מקצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון ל- 100 ₪ בחודש. תכנית החיסכון תאפשר לילד להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי, שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

מתי נפתחת תכנית החיסכון?
​​תכנית החיסכון תיפתח על ידי הביטוח הלאומי בינואר 2017.
בתכנית יופקדו תשלומים רטרואקטיבית עבור חודשים מאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות של הילד לקצבת ילדים בחודשים אלה.
הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים .​
בשנת 2017 יופקדו שני תשלומים:
בינואר 2017 – יופקדו 100 ש"ח.
בפברואר 2017 – יופקדו 400 ש"ח.
על יתר התשלומים יעודכן בהמשך.

לא קיבלתי הודעה מהביטוח הלאומי, מה אפשר לעשות?
עליך להתקשר למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי 2637* או 02-5393700, ונציגי המוקד יעדכנו אותך באיזה גוף מופקדים כספי החיסכון.​

מלאו לי 18 באוגוסט 2015, האם תיפתח לי תכנית חיסכון?
כן, תכנית החיסכון תיפתח גם לילדים שמלאו להם 18 שנה ממאי 2015 עד דצמבר 2016.
בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנה, ובנוסף יופקד לחיסכון שלך מענק בסך 500 ₪.
תוכל לבחור היכן לנהל את כספי החיסכון (בקופת גמל או בבנק), ולאחר הבחירה תוכל למשוך את כספי החיסכון באישור ההורה.
אם לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון שלך מענק נוסף בסך 500 ₪. מגיל 21 תוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת, ללא אישור ההורים.

WhatsApp Image 2016-12-04 at 11.37.14

מי קובע היכן ינוהל החיסכון?
ההורה יכול לבחור בתקופת הבחירה את הגוף שינהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק) ואת מסלול ההשקעה של החיסכון. בחירת קופת הגמל להשקעה או הבנק תהיה מבין רשימת הקופות או הבנקים, שנבחרו על ידי משרד האוצר. את רשימת הקופות והבנקים תוכל למצוא באתר חיסכון לכל ילד.

אם ההורה לא יחליט בפרק זמן זה, יפתח הביטוח הלאומי לילד תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק, בהתאם למסלול ברירת מחדל.​

כיצד אני בוחר בגוף הפיננסי?
תוכל לבחור עד 1.6.2017 באיזה גוף לנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק) ובאיזה מסלול השקעה באתר חיסכון לכל ילד​ או באתר הביטוח הלאומי.

איך אני יודע כמה כסף נצבר בתכנית?
​קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של הילדים, ישלחו לך מדי שנה, עד ה-1 במרס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של כל ילד. תוכל גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון.​

מה יקרה כשהילד יגיע לגיל 18?
כשימלאו לילדך 18 יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪, וההפקדות החודשיות לחיסכון יופסקו. הילד יוכל למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באישור ההורה באמצעות פנייה לגוף שמנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק).
את טופס הבקשה למשיכת כספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון, או באתר הביטוח הלאומי.​
שים לב, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ₪ לחיסכון.​

בחור שעוזב את הארץ בגיל 16, מה יעלה בגורל הכספים שהופקדו?
בכל חודש שהילד זכאי לקצבת ילדים בתקופת השהות בחוץ לארץ, יופקדו גם 50 ₪ לתוכנית החיסכון. בתקופות שבהן הילד אינו זכאי לקצבה, לא יופקדו כספים לחיסכון.
באתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא מידע על זכאות לקצבת ילדים לשוה​ים בחוץ לארץ.​

מי משלם את דמי הניהול?
​דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 יגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.​

מידי חודש מקוזזת לי קצבת הילדים, כיוון שיש לי חוב במחלקת הגבייה. האם החוב יקוזז גם מכספי תכנית החיסכון?
ההפקדה החודשית לחיסכון בסך 50 ₪ לא ניתנת להפחתה או לקיזוז, אולם הורה שמקוזזת לו קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי, לא יוכל לבצע הפקדה נוספת ולהגדיל את החיסכון ב- 50 ₪, אם לא הסדיר את החוב. להסדרת החוב יש לפנות למוקד הטלפוני 2637* או 02-5393700

האם אפשר להמשיך את תכנית החיסכון של הילד עד לפנסיה?
אם בחרתם לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה, וכספי החיסכון נשארו בקופת הגמל עד הגיע הילד לגיל פרישה, הילד יוכל לבחור לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.​

האם אפשר למשוך את הכסף במקרה של פטירת ילד רח"ל?
הורים לילד שנפטר ושולמה עבורו קצבת ילדים, זכאים להמשך תשלום קצבת הילדים בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים. בתקופה זו הביטוח הלאומי ימשיך להפקיד כספים לתוכנית החיסכון. לאחר 3 חודשים תופסק קצבת הילדים ויופסקו ההפקדות החודשיות לתוכנית החיסכון, וההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

באיזה גופים פיננסיים אני יכול להפקיד את כספי החיסכון?
​​תוכל לבחור לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר.

מה קורה אם לא בחרתי בגוף שינהל את החיסכון של ילדיי?
​​אם לא ​בחרת בגוף חוסך במהלך תקופת הבחירה, אל דאגה. תיפתח לילדיך תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר, בהתאם למסלול ברירת מחדל.​

האם להפקיד את הכספים בקופת גמל להשקעה או בבנק?
קופת גמל להשקעה – הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. תוכלו לבחור להשקיע את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שיציעו קופות הגמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון במסלול.

בנק – הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריביות שיוצעו על ידי כל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. בכל אחד מהבנקים תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים. הורה שבחר במסלול עם תחנת יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

אם בחרתי להפקיד את החיסכון בקופת גמל להשקעה, איך ייחסך הכסף?
הכסף ייחסך בקופת גמל להשקעה שתבחר, והכספים שתחסוך יושקעו בשוק ההון במסלול ההשקעה שתבחר בהתאם למדיניות ההשקעה של הקופה במסלול.

איזה מסלולי השקעה יש בקופות גמל להשקעה?
בקופות גמל קיימים לבחירתך 5 מסלולי השקעה:
1.מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.
2.מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
3.מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
4.מסלול הלכה יהודית (אפשרי רק בחלק מהקופות).
5.מסלול הלכה איסלאמית (אפשרי רק בחלק מהקופות).

אם החלטתי להפקיד את החיסכון בבנק, איך ייחסך הכסף?
הכסף ייחסך בתכנית חיסכון שתבחר, והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר. מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

איזה מסלולי חיסכון יש בבנק?
בבנק קיימים לבחירתך 3 מסלולים:
1.מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה.
2.מסלול עם ריבית משתנה (פריים).
3.מסלול עם ריבית קבועה שצמודה למדד המחירים לצרכן.
בכל אחד משלושת מסלולי החיסכון תוכל לבחור בתכנית חיסכון ללא תחנות יציאה או בתכנית חיסכון עם תחנת יציאה בכל 5 שנים.

ברצוני להעביר את סכום החיסכון לגוף פיננסי אחר. האם זה אפשרי?
​אם החיסכון מנוהל בקופת גמל תוכל להעביר את כספי החיסכון בכל שלב של החיסכון לקופת גמל אחרת אך לא לבנק.
אם החיסכון מנוהל בבנק לא תוכל להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

סכום החיסכון מנוהל בקופת גמל להשקעה ואני מעוניין להעביר אותו לקופה אחרת. למי עליי לפנות?
אחרי גיל 18, רק הילד יכול לשנות את קופת הגמל להשקעה או לשנות את מסלול ההשקעה .

איך אני יכול להגדיל את סכום החיסכון של ילדיי?
​ביטוח לאומי מפקיד לחיסכון 50 ₪ בכל חודש, וההורים יכולים להוסיף לחסכון סכום נוסף של 50 ₪ מקצבת הילדים המשולמת להם. את ההוספה יש לבצע באתר הביטוח הלאומי.​

האם אני יכול להפקיד לחיסכון של הילד את כל קצבת הילדים שאני מקבל? והאם אני יכול להוסיף כספים נוספים באופן עצמאי לתוכנית החיסכון?
לא ניתן לחסוך לילד את כל סכום קצבת הילדים או להוסיף כספים באופן עצמאי. ניתן להוסיף לחיסכון רק 50 ₪ מהקצבה החודשית.

איך אני מודיע על ההחלטה להפקיד 50 ₪ נוספים? מאיזה מועד אוכל לבצע את ההפקדה הנוספת והאם ניתן לבטל את ההפקדה?
​תוכל לבצע הפקדה נוספת של 50 ₪ בכל שלב של תכנית החיסכון, באתר הביטוח הלאומי, וההפקדה תבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת את הבקשה.
את ההפקדה הנוספת תוכל לבטל בכל שלב, באתר הביטוח הלאומי, ​והביטול יבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת הבקשה לביטול.

מתי ניתן למשוך את החיסכון?
את כספי החיסכון הילד יוכל למשוך החל מגיל 18, למעט במקרי מוות רח"ל שבהם ניתן למשוך את הכסף גם לפני הגיעו לגיל 18.

איך מושכים את כספי החיסכון?
כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל להשקעה או לבנק שמנהלים את כספי החיסכון, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את כספי החיסכון או באתר הביטוח לאומי.

הגעתי לגיל 18 וברצוני למשוך את כספי החיסכון מה עליי לעשות?
​​​כשימלאו לך 18 יופקד לך בחיסכון מענק בסך 500 ₪, ותוכל למשוך את כספי החיסכון באישור ההורה. המשיכה תתבצע מול הגוף החוסך. תוכל למצוא את טופס הבקשה למשיכת כספים באתר הביטוח לאומי או באתר האינטרנט של הגוף החוסך שמנהל את כספי החיסכון שלך (קופת גמל להשקעה או הבנק).
שים לב! אם תחליט לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית מענק נוסף בסכום של 500 ₪ .

נקלעתי למצב כלכלי קשה ואני זקוק לכסף, האם אוכל למשוך את כספי החיסכון של ילדיי?
​תכנית החיסכון היא על שם הילדים. לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני שהילדים יגיעו לגיל 18. מגיל 18 עד גיל 21 יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון באישורך.

מי שנישא/ה בטרם מלאו לו/ה, האם י/תוכל למשוך את כספי החיסכון שנצברו בחשבון?
​​​​​​​​​לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני גיל 18. כשתגיע לגיל 18 יופקד לחיסכון מענק בסך 500 ₪,​ ותוכל למשוך את הכספים באישור ההורה. אם תמשיך לחסוך עד שתגיע לגיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ₪​, ותוכל למשוך את הכספים בלי אישור ההורים.​

יש לי ילד נכה, ויש לי הוצאות רפואיות רבות. האם אני יכול למשוך את כספי החיסכון?
​תוכל למשוך את כספי החיסכון שנצברו על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, שמאשר שהבעיה הרפואית של הילד עלולה להביא לפגיעה בחייו. בעת משיכת כספי החיסכון בשל סיבה רפואית, יופקד לחיסכון המענק של גיל 18 בסך 500 ₪ (למרות שהילד עדיין לא הגיע לגיל 18). לאחר משיכת הכספים תחודש ההפקדה החודשית לתוכנית החיסכון.
כשימלאו לילד 18, לא ישולם לו המענק של גיל 18.

האם אני חייב במס כלשהו בעת משיכת הכספים?
​בעת משיכה תחויב במס רווחי הון בשיעור 25% מהרווחים.​

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן