אכן כן בשורשי החסידות הקפידו מאוד על משקפי פלסטיק.