לקראת סיום כהונתו של נשיא ארה"ב ברק אובמה, הוא החל כמקובל בעולם במתן חנינות לאסירים שונים שמוחזקים בכלא ברחבי ארה"ב, עסקנים בארה"ב התגייסו למערכה לשחרור האסיר מרדכי יצחק סאמט וביניהם יהודים רבים. בראשות אדמו"רים ורבנים רבים שיגרו מכתבים לנשיא: מכתב מרגש נשלח מכ"ק מרן האדמו"ר מקאלוב שליט"א הסובל משיתוק בגופו, האדמו"ר כתב בעיניו לנשיא ארצות הברית ברק אובמה, בקשה לשחרר את האסיר החרדי.

בשבועות הקרובים, צפוי אובמה לקיים מסורת של נשיאי ארה"ב, להעניק חנינה לאסירים לקראת סוף כהונתו בנשיאות. לאור זאת, יצאו עסקנים בארה"ב במערכה לבקש מתן חנינה עבור האסיר חרדי, מרדכי יצחק סאמט הכלוא כבר כ- 15 שנה בגלל עבירת "צוארון לבן", אבל הוא מועמד מתאים לחנינה בהיותו תואם בכל ששת התנאים שהציג אובאמה למבקשי חנינה.האדמור מקאלוב כתב לנשיא ארהב ברק אובמה דרך העיניים תעניק חנינה לסאמט (1)

יהודים רבים בארה"ב כבר נרתמו למערכה בכתיבת מכתבים לאובאמה, ושמו של סאמט כבר נמצא בדרך להגיע לראש הרשימה היומית המוגשת לאובאמה, בתור האסיר עם המספר הגדול ביותר של מכתבי בקשה לחנינתו.

האדמור מקאלוב כתב לנשיא ארהב ברק אובמה דרך העיניים תעניק חנינה לסאמט (2)

גם גדולי הרבנים והאדמורי"ם בארה"ב הצטרפו למכתב והורו לכתוב בשמם מכתבי בקשה לנשיא ארה"ב, וחלקם אף יצאו מגדרם לכתוב בעצמם. כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ מאנסי שליט"א אף הורה למסור לאנשי שלומו שהוא דבר ישר לעשות כן.

אחד המכתבים המרגשים הוא של האדמו"ר מקאלוב, הסובל ממגבלות במחלת השיתוק ה"י, שלתועלת העניין התאמץ ויצא מגדרו לכתוב בעצמו בשפה האנגלית, באמצעות תוכנת כתיבה ע"י הבטת העינים, מכתב קצר ונרגש: "כבוד הנשיא. אני כותב אליך בעייני מעמקי ליבי: נא להעניק חנינה למר מרדכי סאמט שכבר שימש 15 שנה בכלא. השם יברך אותך. משה טויב.

האדמור מקאלוב כתב לנשיא ארהב ברק אובמה דרך העיניים תעניק חנינה לסאמט (3)

האדמור מקאלוב כתב לנשיא ארהב ברק אובמה דרך העיניים תעניק חנינה לסאמט (4)

האדמור מקאלוב כתב לנשיא ארהב ברק אובמה דרך העיניים תעניק חנינה לסאמט (5)