לזכרו • היום (רביעי) יצא כ"ק האדמו"ר מחוג חתם סופר שליט"א לארה"ב בלויית פמלייה מצומצמת מעסקני המוסדות למגבית למען חיזוק וביסוס המוסדות הקדושים בארה"ק הנמצאים בתקופה זו בחסדי השי"ת בתנופה מתמדת ובפריחה עצומה, במרכז הביקור יעמוד הדינר המפואר "לזכרו" לתלמידי בוגרי ואוהדי ישיבת חוג חתם סופר לזכר רבינו הגה"ק רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל • תיעוד

היום (רביעי) יצא כ"ק האדמו"ר מחוג חתם סופר שליט"א לארה"ב בלויית פמלייה מצומצמת מעסקני המוסדות למגבית למען חיזוק וביסוס המוסדות הקדושים בארה"ק הנמצאים בתקופה זו בחסדי השי"ת בתנופה מתמדת ובפריחה עצומה, באירוע המרכזי יעמוד הדינר המפואר וועידת "לזכרו" לתלמידי בוגרי ואוהדי ישיבת חוג חתם סופר לזכר רבינו הגה"ק רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל.

הביקור ייפתח בבורו פארק שם ישהה מרן אדמו"ר שליט"א עד יום שישי ט"ז כסלו, האכסניא תהיה בבית ידידינו הדגול והנכבד מו"ה שמואל דוד הערצאג שליט"א, במהלך השבוע תתקיים קבלת קהל לתושבי העיר,חוג חתם סופר - לזכרו

מרכזה של המסע יהיה כאשר יתכנסו כולם כאחד לראשונה בארה"ב לעלות את זכרו ולעמוד כבסיס איתן לחיזוק המוסדותיו הק' מיסודו ולזכרו בשבוע הבא ביום ראשון י"ח כסלו פרשת וישב. האירוע המרכזי יהיה באולמי 'עטרת חנה מלכה' המפוארים ברחוב טי אייצ' סטריט 1319-50.

בשב"ק פרשת ויצא ישבות כ"ק האדמו"ר שליט"א בבורו פארק, התפילות יתקיימו בבית המדרש נייטרא, עריכת השולחן הטהור יתקיים בבית בעל האכסניא 1618 51-st בשעה 21:00 סעודה שלישית יתקיים בבית המדרש נייטרא.

בשב"ק פרשת וישלח ישבות כ"ק האדמו"ר שליט"א בעיירה לייקוד, האכסניא בבית הנגיד הנכבד מו"ה מרדכי וועבער שליט"א רמון לן לייקוד אן גיי 1 תפילות השבת והשולחנות בבית המדרש 'נר ישראל' שברחוב רידג' אי וי. לייקוודאן ג'י 733 עריכת השולחן בשעה 21:00 בערב קבלת קהל לעצה ולברכה בבית האכסניא.

האדמו"ר ישוב לארה"ק ביום ראשון י"ח כסלו פרשת וישב.