למה רק יתד?
כל היומונים כתבו על כך.
סתם יח"צ ותהודה לעיתון אחד?