הערב סעודת הילולא לזכרו של הגאון רבי נתן גשטטנר זצוק"ל גאב"ד קרית אגודת ישראל בני ברק. סעודת ההילולא תערך בבית המדרש 'להורות נתן' בקרית אגודת ישראל לרגל יומא דהילולא השישי של הגאון רבי נתן גשטטנר זצוק"ל בעל 'להורות נתן', שחל הערב (שלישי), תתקיים סעודת ההילולא ברוב עם בהיכל בית המדרש המרכזי 'להורות נתן' הקרוי על שמו ולזכרו, ומתנוסס לתפארה ברחוב רב אשי בבני ברק.

הסעודה תתקיים בהשתתפות חברי הקהילה והמוני תלמידיו בראשות בנו מ"מ הגה"צ רבי עמרם יעקב גשטטנר שליט"א, רב קרית אגודת ישראל, ובהשתתפות בניו וחתניו הרבנים הגאונים שליט"א. במעמד יועלה זכרו הטהור מרן הגאון רבי נתן גשטטנר זצוק''ל בהדלקת נר חנוכהשל מרן בעל ההילולא זצ"ל שהרביץ תורה והוראה לבית ישראל קרוב ליובל שנים להמוני תלמידיו על ידי גדולי הרבנים שליט"א.

מעמד נשגב זה יהיה בסימן התפתחותו המופלאה של בית המדרש בשנתיים האחרונות, שנעשה כאבן שואבת להמוני לומדים ומתפללים מבקשי ה', ושוקק חיים של תורה בכל היום סביב השעון, וזאת ע"י פעילותם הנמרצת של הנהלת בית המדרש המשקיעים כוחות רבים להרים קרן ביהמ"ד ובס"ד חפץ ה' בידם הצליח.
למחרת ביום רביעי בצהריים בשעה 14:30 תתקיים העליה לציון בחלקת הרבנים בבית החיים ויז'ניץ.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.