חופש הביטוי כל עוד הוא לא מעודד לאלימות ….ברור שזו הסתה מסר לא מועבר רק במילים