כמאתיים איש יפקדו היום את ציון קברו ביאס רומניה ויחנכו את האהל החדש שעל קברו שנבנה על ידי מוסדות שטפנשט בארה"ק. היום רביעי י"ד כסלו התשע"ז, יומא דהילולא ה־148 של כ"ק מרן האדמו"ר הראשון משטפנשט זצוק"ל, בנו הרביעי של מרנא ורבנא הסבא קדישא מרוז'ין זצוק"ל, היום תיערך תפילת רבים על ציון קדשו בעיר יאס רומניה על ידי קבוצה גדולה של מעל מאתיים איש ששבתו את השבת ברומניה בצילא דמהימנותא סמוך לציון קברו ביאס ברומניה.

בראש המסע משתתפים רבנים ואישי ציבור ורבים המבקשים לפקוד את קבר בעל ההילולא ולהעתיר לישועת הכלל והפרט.

כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט זי"ע היה בנו הרביעי של מרנא הסבא קדישא מרוז'ין זצ"ל ומייסד חסידות שטפנשט והחצר החסידית הראשונה שהוקמה ברומניה הישנה בשנת תרי"ב מיד עם הסתלקות אביו הרה"ק מרוז'ין זיע"א. חצר קדשו שימשה כאבן שואבת לרבבות יהודים שהלכו לאורו הגדול ושאבו ממנו מלא חופנים הנהגה חסידית וישועות מדהימות שהיה משפיע לרוב כנודע. אף אביו הסבא קדישא מרוז'ין זצ"ל התבטא עליו: "בני רבי מנחם נחום הוא כנגד סדר נזיקין שהמשנה הראשונה בו היא ארבעה אבות נזיקין והוא יוכל לעמוד כנגד כל המזיקים שבעולם ולהכניעם". בעל ההילולא עצמו התבטא ואמר שכשהוא קורא את ספר התהילים בכוחו להשפיע ישועות לכל המסתופפים בצילו. הרב אברהם יעקב סלומון ביאס שברומניה שטפנשט

משם ימשיכו לפקוד את קברי הצדיקים בבית העלמין בעיר יאס וכן את קבר נרצחי רכבות המוות בפוגרום הנוראי ביאס. באור ליום רביעי המריאו משתתפי המסע המאורגן על ידי 'מוסדות שטפנשט' בראשות הרב אברהם יעקב סלמון בטיסה ישירה ליאס רומניה משם ערכו מסע אל קברי הצדיקים שברומניה הישנה, ואמש נערכה סעודת הילולא מרכזית למשתתפי המסע ולרבים מיהודי יאס, וכאמור מרכזו של המסע הוא בתפילת רבים היום בשעות הצהרים על ציון קברו של האדמו"ר משטפנשט זי"ע אשר ביאס שברומניה. במהלכו גם יחנך האהל החדש והענק שנבנה על ציון קברו במהלך השנה האחרונה ביוזמת מוסדות שטפנשט, האהל נבנה לגובה רב וכיפת ענק מעטרת את גגו בגובה 6 מטרים כאשר בפנים האהל הושבו המנורות העתיקות ששימשו את האהל העתיק והישן והיו מונחות במוזיאון המקומי ועתה הושבו לידים יהודיות והונחו במקומם הראוי להם, מקום תפילת המוני יהודים לישועות ולברכות.

יצויין כי מיד לאחר חנוכת האהל יערך מעמד הנחת אבן פינה למקוה טהרה ולבנין ההכנסת אורחים שיבנה בסמוך לבית העלמין לרווחת המוני הפוקדים את הציון הקדוש בעיר יאס.
הילולא בשטפנשט ביאס שברומניה תשעג

כמנהג זקני החסידים מקדמת דנא, תערך תפילת רבים בקבר בנו של בעל ההילולא, הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זצוק"ל בבית העלמין נחלת יצחק בת"א בשעה 30:13 במקביל לתפילה שתיערך באותה העת באהל האדמוה"ז שמנו"כ ביאס, שם יעתירו לישועות הכלל והפרט רבים ממתפללי הציון הקדוש יחד עם אברכי ישיבת כולל אברכים שעל קברו של הרה"ק משטפנשט בעיר גבעתיים הפועל כל ימות השנה ביוזמת מוסדות שטפנשט בסמוך ונראה לציון הקודש ברחוב רמב"ם 1 צמוד לבית עלמין. לאחר מכן יפקדו את קברו של ראש ועד חסידי שטפנשט הגה"ח רבי שמואל שור זצ"ל אשר קברו סמוך ונראה לציון הרה"ק משטפנשט ויום הילולתו חל גם היום י"ד כסלו כיום הילולת האדמו"ר הראשון משטפנשט, שם יקריאו את ה'קויטל' הידוע אותו היה מקריא הגר"ש שור זצ"ל בהילולת הצדיקים משטפנשט מדי שנה בשנה ובו בקשות החסידים שזכות הצדיקים תעורר רחמים מלעילא לישועות בכלל ובפרט. לכבוד המסע יצא לאור קונטרס רב הכמות 'מסע שטפנשט' וגליון 'באר בשדה' מוגדל ומורחב ובו גילויים היסטוריים וכן תיאורים ומאמרים מגדולי החסידות ברומניה שאת מקום קבורתם ובתי מדרשם יפקדו משתתפי המסע, שיסתיים לקראת עש"ק, לאחר מעמדי התפילות המרוממים בקברי הצדיקים שברומניה בערים בוטשעטש, גאלאץ, בוהוש, פיאטראניאמץ, שטפנשט, ובתי המדרש של הבעש"ט, של האוהב ישראל מאפטא, בבוקרשט ועוד. יהי רצון שבזכות הצדיקים יפעלו ישועות לרוב להמוני עמך בית ישראל בבני חיי ומזוני רוויחי אמן כן יהיה רצון. לבקשת ולתועלת הרבים יופעל היום מוקד הבקשות להעברת שמות לציון הקדוש בעת תפילת הרבים וללא תשלום. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
יאס שברומניה שטפנשט הילולא תשעג