מה עם כל הציבור החרדי . כל העלונים. יום ליום . העולם החרדי