למרות התנגדות גורמים רבים בקואליציה למהלך השנוי במחלוקת, הצליח שר האוצר להעביר את החוק בועדת הכספים • סמוטריץ': "חוק רע שלא יוריד בשקל אחד את מחירי הדיור. ניסינו למזער נזקים"

בתום דיון שנמשך כל הלילה, אישרה ועדת הכספים את הצעת שר האוצר משה כחלון למיסוי דירה שלישית ומעלה. כפי שנקבע במתווה המקורי, המס החדש יעמוד על 1% משווי הדירה הזולה ותקרת המס המירבית תעמוד על 18 אלף ש"ח.

כל משקיע שימכור את דירתו השלישית ומעלה עד לתאריך ה-1 באוקטובר 2017 לזוג צעיר חסר דירה או למשפר דיור יהנה מהחזר של מס שבח עד לגובה 75 אלף שקלים לדירה. משקיע שימכור את דירתו השלישית ומעלה לזוג צעיר או למשפר דיור יוכל להפקיד תשלומים בקופת גמל מיוחדת להשקעה שתהנה מתנאים ייחודיים.

קופת הגמל המיוחדת תיהנה מפטור של מס רווחי הון גם במקרה של משיכה הונית וגם במקרה של משיכה קצבתית. מועד ההפקדה בקופת הגמל לא יאוחר מתאריך ה- 1 באוקטובר 2017. סך כל התשלומים שיופקדו בקופת הגמל המיוחדת להשקעה לא יעלו על 2 מיליון שקלים. הכסף יופקד בקופת הגמל המיוחדת לתקופה של 5 שנים לפחות.

מס על דירה שלישית: המשקיעים כבר רוכשים פחות דירות

עוד סוכם כי במקרה שבו שווי 2 הדירות להשקעה שמחזיק אדם יהיו עד לגובה של 1.15 מיליון ש"ח יינתן פטור מהמס. במקרים בהם שווי שתי הדירות הנותרות יחדיו הוא בין 1.15 מיליון ש"ח ל-1.4 מיליון ש"ח יחול מס מדורג באופן שנקבע בחוק.

כאמור, מעבר לסכום זה תמוסה הדירה השלישית בשיעור של 1% שנתי משווי הנכס לשנה, עד לתקרה של 18 אלף שקל. במסגרת התיקונים לחוק סוכם כי במקרים של בעלות משותפת המס יחול מבעלות על 249% דירות ומעלה.

החוק יובא לאישור סופי במליאת הכנסת בשבוע הבא ויאושר יחד עם תקציב המדינה וחוק ההסדרים.

ח"כ בצלאל סמוטריץ, שנאלץ להצביע בעד החוק בשל משמעת קואליציונית, כתב לאחר אישורו: "חוק רע שלא יוריד בשקל אחד את מחירי הדיור. כחלון כפה על הקואליציה להעביר אותו למרות התנגדות גורפת מהקצה אל הקצה. עמלנו קשה על מזעור נזקים".