במלאת 72 שנים לקראת ציון יום ההצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמאר זי"ע, לפניכם מעמדי 'יום ההצלה' של כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע בוויאלמסבורג ובירושלים, באנטוורפן ובלונדון.

סאטמר בירושלים:
לרגל יום ההצלה כ"א כסלו של כ"ק מרן בעל ה"ויואל משה" זי"ע מסאטמאר יתקיים הערב סעודת 'יום ההצלה' המרכזית בשילוב דינער השנתי לטובת מוסדות 'ייטב לב' ד'סאטמאר ירושלים, באולם הענק 'לא-בעל' בתלפיות בשעה 8:00 בערב. בראשות כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א והרה"צ רבי חיים צבי טייטלבום שליט"א אב"ד ורב חסידי סאטמאר בי-ם שישאו דברים, ובהשתתפות חברי הבד"ץ, אדמורי"ם ורבני העיר ומאות מחסידי סאטמאר.

סאטמר בוויאלמסבורג:
הערב יתקיים מעמד סעודת הודאה המרכזי "ועל זרעינו" לרגל כ"א כסלו 'יום ההצלה והשיחרור' של מרן הרה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמאר זצוק"ל, בשילוב מגבית למוסדות סאטמר וויליאמסבורג המונה למעלה מ11.000 ילדים בליעה"ר, באולם הענק 'בנין נ.י. פייער 36 פלאז'ה', בראשות בנו כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמר שליט"א שישא את המשא המרכזי, ובהשתתפות מאות אדמורי"ם ראשי ישיבות ורבני העיר ורבבות אלפי חסידי סאטמר מרחבי העיר ניו יורק.סעודת ההודאה - כ''א כסלו בראשות האדמו''ר מהרי''י מסאטמאר (7)

סאטמר באנטוורפן:
באולמי 'זכרון משה' ייערך סעודת ההודאה לרגל יום ההצלה כ"א כסלו של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' דסאטמר. נואם הכבוד הרה"ג רבי יעקב נחמן שטויבער שליט"א מנהל בישיבה גדולה דסאטמר בניו יארק בהשתתפות רבני העיר ומאות מחסידי סאטמר.

סאטמר לונדון:
הערב יתקיים מעמד המרכזי לרגל 'יום ההצלה והשיחרור' כ"א כסליו של האדמו"ר בעל "ויואל משה" מסאטמר זי"ע בשילוב מסיבה השנתית לטובת החזקת תלמוד תורה 'ייטב לב' ד'סאטמר לונדון, סעודת ההודאה יתקיים באולם הענק 'מרידיאן גראנד', נואם הכבוד הרב משה אליהו פולטשאק הי"ו ההויז בוחער של האדמו"ר מסאטמאר זצוק"ל, בראשות הרה"צ רבי ברוך נתן הלבערשטאם שליט"א רב חסידי סאטמר לונדון וכן הרה"ג רבי מיכאל שארף שליט"א מראשי מערכת הכשרות 'כדתיא' שישאו דברים ובהשתתפות רבנים, אדמורי"ם וראשי ישיבות ואלפי חסידי סאטמר מלונדון, בליווי מקהלת נגינה.

סעודת ההודאה - כ''א כסלו בראשות האדמו''ר מהרי''י מסאטמאר (12)