ברוך דיין האמת: בירושלים עיה"ק נפטרה אמש (שני) האשה הצדקנית מרת עטיה ביילא פוקס ע"ה כשהיא בת פ"ח שנים בפטירתה, מסע הלויתה יצאה מבית בנה הרה"ח ר' משה אשר אנשיל שליט"א דרך בית המדרש הגדול דחסידי ברסלב, ותולדות אהרן במאה שערים, בדרכה להר הזיתים שם נטמנה לצד בעלה • צילום: ברסלב live.

ברוך דיין האמת: בירושלים עיה"ק נפטרה אמש (שני) האשה הצדקנית מרת עטיה ביילא פוקס ע"ה כשהיא בת פ"ח שנים בפטירתה, אלמנת הרב החסיד המפורסם ר' מאיר פוקס זצ"ל (ב"ר דוב מקאשוי), בת הרה"ח ר' אברהם ברוך פארקאש שו"ב הי"ד מגדולי תלמידי מרן הגה"ק מסאטמאר זצוקללה"ה בארשיווא, ואשתו מרת חיה דבורה ע"ה בת ר' אברהם ליב הערשקאוויטש שו"ב סעקערניצא ומגדולי חסידי הרה"ק בעל אהבת ישראל מוויזניץ זצ"ל.

חמותה היתה האשה המפורסמת בירושלים מרת טשארנא פערל פוקס ע"ה, בת ר' משה אשר אנשיל באש ז"ל מרימיט נכד לר' עזרא יעקב באש ז"ל חותן הרה"ק האמרי יוסף מספינקא זצ"ל.

המנוחה ע"ה נולדה בחודש אדר שנת תרפ"ח בסעקערניצא הסמוכה לחוסט, ועברה את מאורעות השואה האיומה בהונגריה, אחר השואה כשהיתה בת 16 נשארה בודדת ויחידה מכל משפחתה, אך חזקה ברוחה! וכך נדדה לארה"ק, ושם נישאה לבעלה הרה"ח ר' מאיר פוקס זצ"ל, שגם איבד את אשתו ושני בניו בשואה, והקימה בית לתפארת בדרך האמת כפי שקיבלנו מאבותינו ורבותינו זיע"א.

לאחר השואה כשבאו לר' מאיר פוקס להציע את המנוחה לכלה, סיפרו לו שבעת קריסת הנאצים הביאו אוכל ממטבחים גויים, והרבה התירו אז לאכול מפני פיקוח נפש, אבל המנוחה ז"ל על אף גילה הצעיר עמדה בדעתה ולא טעמה מאומה. לאחר השואה כשנכנסה להרה"ק מסאטמאר שאל אותה אם אביה ר' אברהם ברוך נשאר בחיים, כשענתה שנעלם, התבטא עליו, 'אוי איז ער געווען א ערליכע איד'.

היתה מופרסמת במעשיה הטובים לבא לעזרת הנצרכים, והיא ובעלה ייסדו את ההכנסת אורחים על ציון הק' רבי מאיר בעל הנס זי"ע, כ"כ היא היתה מוכרת כ"מכינת האוכל של האדמו"ר בעל ה'דברי אמונה' מתולדות אהרן זצ"ל" במשך שנים רבות, עבדה רבות בשנים בישיבות, במחנה קיץ בסאטמאר, בבית כ"ק מרן גאב"ד ירושלים בעל מנחת יצחק זצ"ל, בבית כ"ק מרן גאב"ד ירושלים רבי משה ארי' פריינד זצ"ל ובבית האדמו"ר בעל ברך משה מסאטמאר בשנות תחלת כהונתו באדמורו"ת סאטמאר, והכל ללא שום תמורה.. רק שיהיה לה חלק ב'לומדי התורה', כמו כן הייתה שולחת אוכל למשפחות נזקקות ובכל ערב שבת היתה מנהגה לשלוח חלות לכבוד שבת קודש לכמה צדיקים ובנש"ק בירושלים. כמו"כ  בישלה ואפתה בעצמה אחר השואה לכמה חתונות של יתומים ויתומות.

המנוחה שיכלה בחייה שני מבניה – ר' אהרן יודא פוקס ז"ל מחסידי ספינקא ור' אלטר צבי ארי' פוקס ז"ל מחסידי קרעטשניף. למרות כל הצרות, קיבלה הכל באהבה ובדומיה והמשיכה במעשי החסד הרבים.

הותירה אחריה משפחה מפוארת – בניה המוהל הרה"ח ר' אברהם ברוך פוקס שליט"א מחשובי חסידי תולדות אהרן, הרה"ח ר' משה אשר אנשיל פוקס שליט"א מחשובי חסידי ברסלב ומוותיקי מתפללי קבר שמעון הצדיק וכן מנהל שם הכנסת אורחים חתנו של הרה"צ רבי שמואל שפירא זצ"ל מחשובי משפיעי ברסלב, הרה"ח ר' נחמן יעקב שליט"א, הרה"ח ר' יצחק שליט"א מקראון הייטס, ושני חתניה הרה"ח ר' שלמה וואלף פריעד שליט"א, והמגיד מישרים המפורסם פה מפיק מרגליות הרה"ח ר' יוסף צבי וויינשטאק שליט"א מחשובי חסידי ברסלב וסאטמאר בוויליאמסבורג ארה"ב, ונכדים וצאצאים הממשיכים בדרכה.

מסע הלויתה יצאה הערב אור ליום שלישי פר' וישב כ' כסליו בשעה 21:30 מבית בנה הרה"ח ר' משה אשר אנשיל שליט"א רחוב חגי 5 ליד בית המדרש באבוב, דרך בית המדרש הגדול דחסידי ברסלב, ותולדות אהרן במאה שערים, בדרכה להר הזיתים שם נטמנה לצד בעלה.

במסע הלוויה השתתפו האדמו"ר מספינקא, הגה"צ ר' חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמאר ירושלים, הרה"ח ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א מחשובי משפיעי ברסלב, והרה"ח ר' חיים שלמה רוטנברג שליט"א מחשובי משפיעי ברסלב.

המשפחה יושבים שבעה בבית בנה הרה"ח ר' משה אשר אנשיל שליט"א רחוב חגי 5 בירושלים עיה"ק, בין השעות 10:00 עד 2:00 לפנה"צ, 16:00 עד 22:00 אחה"צ,  בערב שבת ובמוצ"ש ישבו כל אחד בביתו.

ת.נ.צ.ב.ה.

מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (1) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (2) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (3) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (4) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (5) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (6) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (7) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (8) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (9) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (10) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (11) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (12) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (13) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (14) מסע הלוויתהמרת עטיה ביילא פוקס עה (15)