במקביל להודעת המדינה כי תפנה לבג"צ בבקשה לדחות את פינוי עמונה בחודש בשל קשיי התארגנות, מתברר הערב כי המתווה עליו הצביעו התושבים עומד בסימן שאלה, בשל יפוי כח שהציג תושב סילוואד מקרובי משפחתו הירדנים הטוענים לבעלות על השטח

פרקליטות המדינה הגישה בקשה לבג"צ לדחות את פינוי עמונה ב-45 ימים לצורך השלמת היערכות פינוי התושבים וקליטתם במקומות מגורים חלופיים.

נזכיר, כי המדינה הגישה בקשה דומה לבג"צ לפני כחודשיים אלא שזו נדחתה על ידי ביהמ"ש.

בפניית המדינה לבג"צ, מוזכרת העובדה כי בשל התפתחות בימים האחרונים לא ניתן יהיה לאכלס את התושבים המפונים בחלקה 38 הסמוכה שתוכננה מלכתחילה כקרקע בה יאוכלסו כ-24 משפחות.

"לבקשת ראש הממשלה ושר הביטחון, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. בבקשה נאמר, כי בהינתן המורכבות, הרגישות והנפיצות הנלוות לפינוי התיישבות בסדר הגודל של עמונה, הכוללת 40 משפחות וכ-200 ילדים, השקיעה המדינה מאמצים עילאיים לגיבוש פיתרון אשר יאפשר את פינוי תושבי עמונה בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות מטעמם, תוך צמצום הפגיעה במשפחות המתגוררות במקום".

בבקשת המדינה נאמר, כי שלשום הושגה הסכמת תושבי עמונה לפינוי המקום מרצון ובדרכי שלום. הסכמה זו מבוססת על מתווה (המפורט בבקשה) הכולל את כוונתה של המדינה לפעול להקמתה של חלופת מגורים לתושבי עמונה. גם לאחר שהתברר שלא ניתן, לעת הזו, לקיים את אחד ממרכיבי המתווה (התחלת בניה לאלתר על חלקה מספר 38 בגוש 21), הודיעו נציגי התושבים כי הסכמתם לפינוי בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות מטעמם עומדת בעינה.

הדחייה הקצרה המבוקשת כעת במועד האחרון למימוש פסק הדין – בת 45 הימים – נדרשת לשם השלמת מציאת פתרונות מגורים זמניים לתושבי עמונה, בשים לב להסכמתם לפינוי בדרכי שלום, וכן לבחינת מכלול הנסיבות העובדתיות וההשלכות המשפטיות של שינוי הנסיבות שיפורט להלן ביחס לחלקה 38. הדרג המדיני הבהיר כי המדינה לא תבקש ארכה נוספת מעבר ל-45 הימים המבוקשים כעת, וזאת גם אם המתווה לא ימומש בתום 45 הימים.

המדינה מציינת, כי מדובר בבקשה קונקרטית שנועדה לאפשר את פינוי תושבי עמונה מרצון ובדרכי שלום, באופן שיצמצם באורח משמעותי את כלל ההשלכות הפוטנציאליות של האירוע, תוך מתן מענה ראוי והולם למשפחות המתגוררות בעמונה, כאשר פרק הזמן המבוקש כעת הוא קצר, תחום וסופי בהחלט. המדינה סבורה, כי ישנם שני הבדלים משמעותיים ומהותיים בין הבקשה הקודמת להארכת מועד לבין הבקשה הנוכחית, אשר לשיטתה מצדיקים היענות לבקשה זו: הראשון הוא התחייבות תושבי עמונה לפינוי מוסכם ללא כל עימות או התנגדות מצידם, והשני הוא פרק הזמן המבוקש (45 יום לעומת 7 חודשים בבקשה הקודמת).

אתמול כזכור, דווח על סיכום בין תושבי עמונה למנכ"ל משרד רה"מ וחשב המשרד, ולפיו במידה והמתווה ייכשל בשל כל סיבה שלא תהיה, תוקם על ידי התושבים התנחלות חדשה על קרקע אחרת באזור, כאשר העבודות להכשרתו יחלו כבר בתוך שלושה חודשים.

במהלך ישיבת הממשלה אתמול הזכיר נתניהו את הנושא הטעון ושיבח את התושבים על הסכמתם למתווה, לדבריו "בחודשים האחרונים ועד לפנות בוקר עשינו מאמצים גדולים מאוד כדי להביא לפתרון מוסכם בעמונה", כך ראש הממשלה, "קיימנו עשרות דיונים, הבאנו הרבה מאוד הצעות, חלקן הייתי אומר מחוץ לקופסה, הצעות מאוד יצירתיות".

רה"מ המשיך בדבריו, "אני חושב שראשי היישוב עמונה, שהיו איתי ועם השר בנט עד לפנות בוקר במשרדי, יכולים להעיד על עובדה פשוטה: אנחנו עשינו את המקסימום. עכשיו אני יכול רק לקוות שתושבי עמונה, שדנים ביניהם עכשיו בהצעת המתווה, יקבלו אותו וזאת תהיה החלטה נכונה להם, להתיישבות, לעם ישראל כולו ולמדינת ישראל".