לפיד פשוט צבוע !!!
למה הוא לא מגנה את מה שקרה בערד ?
למה הוא מתקשר מידי לראש העיר שם ??
שקרן !! מגעיל !! אנטישמי !!