הערב נחשף כיצד הערימו אנשי מערכת הביטחון על ח"כ גטאס וגרמו לכך שמעבר למידע המודיעיני שהיה ברשותם עד כה, הגיע כפרי בשל לידיהם ה'אקדח המעשן' שתועד במצלמות הנסתרות שהותקנו מבעוד מועד

הערב נחשף כיצד הצליחה המשטרה לאחר מידע מודיעיני שהגיע לידיה, להערים על חבר הכנסת באסל גטאס ולתפוס אותו 'על חם'.

על פי הדיווח, במערכת הביטחון ידעו מזה זמן שח"כ גטאס מנצל את תפקידו במסגרת החסינות שמוענקת לחברי כנסת, כדי להשתמש בה למטרות פליליות, אלא שה"אקדח המעשן" היה עדיין חסר.

יצויין, כי באופן שלא ניתן לכך כל הסבר על ידי שב"ס, נאסר החל מלפני שבועות אחדים על חברי הכנסת הערבים לבקר אסירים בבתי הכלא, ההוראה ניתנה למרות העובדה כי לחכי"ם מוענקת הזכות לבקר אסירים ללא המגבלות המוטלות על אזרחים מהשורה בבואם לבקר את מכריהם הנמצאים מאחורי סורג ובריח.

ההנחיה, ניתנה על ידי השר לביטחון פנים גלעד ארדן האמון מתוקף תפקידו על מתן האישורים לחכי"ם בבואם לבקר אסירים הכלואים בבתי הכלא.

מסתבר כאמור שבמערכת הביטחון ידעו משהו על מעלליו של גטאס והמתינו לשעת כושר בענין, כאשר מסר ברוח זה הועבר לשר הממונה ארדן, לפיכך כשפנה בימים האחרונים חבר הכנסת גטאס לבקש אישור על מנת לבקר בכלא קציעות כמה מחבריו האסירים, ניתנה לו באופן חריג האפשרות לקיים את הביקור, לא לפני שגורמי הביטחון התקינו מול חלונות המבקרים מצלימות נסתרות שיתעדו את המתרחש.

יכול להיות כי אילו גטאס היה ערני ושם לב שבעוד חבריו נענו בשבועות האחרונים בשלילה הרי שהוא נענה בחיוב ובאופן מיידי, היה הדבר מעורר בו סימני אזהרה נדרשים והיה משגיח על צעדיו שבעתיים.

יש מי שסבור, כי משך הזמן הארוך בו לא הותר לחברי כנסת ערבים לבקר אסירים, מיישבת את התמיהה סביב המספר הכה גדול של טלפונים ניידים שגטאס ביקש להבריח מבעד לשערי הכלא.