התקציב הדו שנתי מבטיח - לכאורה - יציבות קואליציונית לשנתיים הקרובות • סכום התקציב: למעלה מ-900 מיליארד שקלים • שר האוצר: התקציב שאושר היום הוא תקציב חברתי ועיוור צבעים, שעוזר ומסייע לכולם"

שקט תעשייתי לנתניהו ושותפיו בשנתיים הקרובות: מליאת הכנסת אישרה במהלך הלילה את תקציב המדינה הדו שנתי, לשנים 2017-2018. 60 תמכו בהצעת התקציב אל מול 48 שהצביעו נגדו. התקציב יעמוד בשנתיים אלה על 906.8 מיליארד שקלים, 446.8 מיליארד שקלים בשנת 2017 ו-460 מיליארד שקלים ב-2018.

במהלך הלילה אישרה הכנסת גם את חוק ההסדרים.

יצוין כי הגידול הריאלי בתקציב המדינה בין השנים 2016 ל- 2018 עומד על 8.3%, כאשר הגידול הריאלי לשנת 17 הוא 5.2% לעומת 2016. תקרת הגירעון בשנים 2018-2017 תעמוד על 2.9% מהתוצר. עקרונות התקציב מתבססים על חלוקה צודקת של המשאבים הלאומיים, טיפול במשבר הדיור, הפחתת יוקר המחיה, עידוד הצמיחה ושיפור הפריון.

שר האוצר, משה כחלון, אמר בעקבות אישור התקציב: "התקציב שאושר היום הוא תקציב חברתי ועיוור צבעים. תקציב שעוזר ומסייע לכל שכבות האוכלוסייה. התקציב הזה הוא של כל אזרחי המדינה. לא ימין, שמאל או מרכז. תקציב חברתי שנותן מענה לכל תחומי חיינו. זהו תקציב של צמיחה, צמצום הפערים החברתיים, הגדלת ההוצאה הציבורית, הפחתת מיסים והמשך התנופה של כל משרדי הממשלה בדגש על המשרדים החברתיים"