כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א הורה לבחורי החסידות להגיע מידי יום מימי החנוכה לבית המדרש הגדול וללמוד כחצי שעה לפני תפילת שחרית.

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א קרא לראש החבורה דישיב"ג בירושלים הרה"ג רבי הערש אלימלך הלטובסקי שליט"א, בו ביקש שבחורי החסידות יתחילו ללמוד כחצי שעה לפני התפילה.פתקא טבא • ליל הושענא רבא בחצה''ק נדבורנה ירושלים (8)
כאמור הבוקר התקיים לראשונה סדר הלימוד המיוחד, בו למדו הבחורים בהיכל בית המדרש הגדול בסדר לימוד לפני התפילה, כידוע בחסידות יש סדר לימוד בשם פארטאג'ס, בהשכמת הבוקר לאחר הטבילה במקווה ובהכנה לתפילת שחרית בו לומדים הבחורים בני החבורות בהיכל ישיבתם. הבוקר לבקשת האדמו"ר הגיעו בחורי בני החבורות לסדר הלימוד במסגרת הסדר המיוחד. בהתאחדות הבחורים רואים בהוראה הזאת הצהרת חיזוק לעמלי התורה בימי החנוכה.