שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, כ"ח כסליו תשע”ז

יתדשחריתהמודיעעהמבשרר