אי אפשר לדעת חשבונות שמים, אבל מי יודע, שמא נתניהו משלם עכשיו כהוגן על כל הצרות שהוא עשה לחרדים בממשלת תשע"ג. יש בורא לעולם ועל הכל משלמים בסוף.
כיום נתניהו הוא האזרח המסובך ביותר במדינה, ומסתבך מפרשייה אחת לרעותה. בורא העולם מרמז לו, שיעשה את חשבון נפשו וישוב בתשובה.