הראשון לציון הגר"י יוסף התארח ביום עיון שעסק בנושא גיור ודיבר בהרחבה על הצורך לעמוד כחומה בצורה מול הניסיונות להכיר בגיורים ללא קבלת עול תורה ומצוות

"אבי, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, חתם על מסמך מיוחד בו הוסכם כי אין גיור ללא קבלת מצוות, ונותנים הכשר לגיור רק כשמוכח שהגר מתכוון לשמור מצוות לאחר הגיור": כך אמר היום הראשל"צ, הרב יצחק יוסף, במהלך דברים שנשא ביום עיון מיוחד לכלל מורי אולפן הגיור 'עמי – יב"ע',

הרב יוסף אמר עוד בדבריו כי "גם בגיור קטינים העניין ברור: הרב קוק אמר במפורש – אם אין אומדנא שהוא עתיד לשמור מצוות, זה חוב עבורו ואין לגיירו. אבא זצ"ל היה גדול המקלים בכל תחום ובעל כוח דהיתרא גדול, ובכל זאת, אי אפשר להקל בכך. אני חוזר ואומר, התורה לא תשתנה ולא יהיה גיור ללא קבלת מצוות, חבל לי שיש רבנים שלא מבינים זאת".

"תסבירו לתלמידים את ערך התורה, ושאין גיור בלעדיה, זו האמת ואין בלתה", הפציר הראשל"צ בנוכחים.

בסיום דבריו ציין הראשל"צ כי "אפילו נשיא רוסיה הצהיר שכוחו של עם ישראל נובע משמירת תורה ומצוות".

הנשיא פוטין: עם ישראל שורד בגלל השמירה על יהדות אמיתית