הכותרת מעוותת!!!
מהכותרת נשמע כאילו הראשל"צ ח"ו התפאר בכך שפוטין משבח את עם ישראל.
האמת היא שהוא קונן על כך שאפילו גוי כמו פוטין מבין דברים שיהודים לא מבינים.