מעמד רב רושם בפתיחת 'בית דין ובית ההוראה' בפרדס כץ

מעמד רב רושם התקיים השבוע (יום רביעי) בשכונת פרדס כץ בכנס יסוד פתיחת בי"ד ובית הוראה בראשותו של הגאון רבי אלעזר נידאם שליט"א דיין ומו"צ בעיר התורה בני ברק בנשיאות מרן הגר"נ קרליץ שליט"א ובתמיכתו. ומחבר סדרת הספרים דבר הלכה ועוד.

הרב אלעזר נידאם
הגאון אלעזר נידאם שליט"א

ביום רביעי כ"ח כסלו [נר ה' דחנוכה] התקיים המעמד המרומם והמיוחד בו השתתפו אב"ד דיינים ומורי הוראות מכל החוגים, בנוכחותם של מאות אברכים ובני תורה תלמידי הרב והקהילה במקום, הרבנים התקבלו בשירת ימים, ונאמרו דברי חיזוק למען הגדלת התורה והפסיקה, ע"י הרבנים שליט"א, והוסיפו לחזק את ידו של הגאון הרב אלעזר נידאם שליט"א,

המעמד התקיים בביהכנ"ס אליהו הנביא רח' מנחם בגין 54 לאחר מאמצים כבירים ובקשות חוזרות ונשנות מבני התורה והגבאים בשכונה, ולאחר שבמשך תקופה קיים כולל בראשותו של הרב נידאם ורואה הצלחה, נעתר לבקשתם להוסיף בקודש ולפתוח בית הוראה ובי"ד צדק במקום.

כידוע הגאון הגר"א נידאם שליט"א התקבל כבר לפני חצי יובל שנים בבית דינו של מרן הגר"נ קרליץ שליט"א לשמש בהוראה, ולאחר מכן כיהן כדיין בביה"ד נווה ציון, ואח"כ הוסמך ע"י הגר"ש וואזנר זצ"ל. ושימש את גדולי ישראל כעשרים שנה.

חבר מועצת חכמי התורה הרב שמעון בעדני שליט"א שיבח את יוזמת האברכים שפנו אל הרב נידאם להקים בית דין ובית הוראה. ואמר שהרב אלעזר נידאם תלמיד חכם אמיתי וחשוב שאפשר לסמוך על תשובותיו. כמו כן התפעל הרב משמו של הבד"ץ "דבר הלכה" שהרי דבר ה' זו הלכה. בסיום דבריו בירך הרב שה' יעזור שירבו כמותו בישראל, ושהמקום הזה יפרח ויפורסם, וכל מי שמחפש לשמוע הלכה יפנה למקום הזה.

הציבור בפתיחת בין הדין

הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א אמר בכנס 'אני את הרב הגאון רבי אלעזר נידאם שליט"א מכיר שנים, ישבנו יחד שנים אחדות בביה"ד, וגם עשה שימוש אצלנו, אני תמיד התפעלתי גם מהידיעות שלו גם מההבנה שלו וגם מהיראת שמים שלו.  הרעיון שקם כאן בי"ד חדש בראשותו אין ספק שירבה תורה תמיד וירבה משפטי צדק'.

אב"ד הגאון הרב אלעזר נידאם פתח בנאומו החוצב להבות בחשיבות של כל ביה"ד ובית הוראה אשר מהווה תחנה ששומרת על משטר ה' בעולם והשראת קדושתו, והזכיר דברי המד"ר 'ויגבה ה' צבקות במשפט, ועל שאתם מגביהים אותי בדין אף אני עושה צדקה ומשרה קדושתי בניכם שנא' והקל הקדוש נקדש בצדקה…'

כמו"כ דיינים רבים מכל החוגים בירכו את הקמת ביה"ד הגרמ"ש קליין אמר על הגר"א נידאם 'שיהיה ה' עימו והלכה כמותו' כמו"כ בירכו הדיין הרה"ג יואל פרידמן ואב"ד הגר"מ שפרן שבחו את היוזמה הברוכה ואיחלו לב"ד הצלחה מרובה.

הרב אברהם שלוש ראב"ד בעיר חיפה העיד שכבר לפני כעשרים שנה אמר עליו הרב מחפוד שליט"א בשיעור שמסר לפני מאות אנשים שאפשר לסמוך על הרב נידאם בכל דבר, ופיו כפי.

באותו מעמד הכתיר הרב נידאם שליט"א את שני הדיינים הנוספים הלא הם: הרב יחיאל מיכל פרידמן שליט"א, אשר כבר עומד על כס הדיינות שנים רבות בבי"ד של הגרש"א שטרן שליט"א. וכן הוכתר הדיין הרב מנשה עיני שליט"א.

הדיין הרב י"מ פרידמן סיפר לקהל הרחב שזכה לשבת עם הרב נידאם שליט"א כמה שנים בהרכב בעיר אלעד בדיונים רבים. והתפעל איך שהשכיל להאהיב את פסק ההלכה על הנידונים, לשמוע דבריהם היטב. וציין שרבות למד מפי הרב וכן בסדרי בית הדין.

הגר"מ נידאם רב שיכון ה', ואחי האב"ד שליט"א דיבר בחשיבות הקמת בי"ד ובית הוראה בפ"כ, ואמר 'לפתוח קרן אור בשכונת פרדס כץ זה חסד של אמת, פתיחת בית הוראה ובי"ד אלו דברים שיכולים לתת סיבה נכונה לאכלס את השכונה, ובמשך שנים שהשכונה הזו שמים אותה ליעד לבני תורה'.

תכונה רבה והתרגשות עצומה הורגשה במעמד, לאחר שהגיעו הרבנים שליט"א להרים קרנה של תורה, ולחזק את הרעיון והקהילה בשכונה. השמחה והאושר נראו בעיניהם של ציבור בני התורה והקהילה שהגיעו למקום, וכולם מצפים להצלחה גדולה ולהמשך הרחבת בית ההוראה ועוד.

בסיום קיבלו כל משתתפי הכנס, קונטרס דבר הלכה על ברכות המאכלים מקיצור ספר דבר הלכה הל' ברכות, ומכיל בתוכו כ-500 סוגי מאכלים וברכותיהם ועוד שיצא לאור לכבוד המעמד. כמו"כ חולקו לכל האברכים הלוח המיוחד 'זמני הלכה' עם כל זמני ההלכה המדוייקים אשר בתוך תקופה קצרה נשתרש בכל רבדי הציבור, ובנוסף לרבנים שליט"א ניתן הספר שיצא לאור במהדורה חדשה על הלכות גיטין המכיל בתוכו כ-2500 שמות שונים אופן כתיבתם בגט. וכן ספר דרכי משפט הלכות אונאה וערבות.

לתועלת הרבים שעות מענה בבית ההוראה בפרדס כץ בביהכנ"ס 'אליהו הנביא' רח' מנחם בגין 54 אי"ה בימים  א-ה בין השעות 13:30 ל14:00 אחה"צ. הטלפון במקום 03-6507333.

דיונים בביה"ד בימי רביעי החל מ-7:30 בערב. להזמנת דיונים 0527-199-855.

בית ההוראה ברחוב הרב רוזובסקי ימשיך לפעול כסדרו בשעות הערב.

3 תגובות

היום הוא היארצייט של רבי משה בלויא זצ"ל רב דפרדס כ"ץ לשעבר

לפני כמה ימים היתה לי שאלה בענייני טהרה ונהנתי מבית ההוראה שם. ישר כח גדול!!!

הרב אלעזר נידאם זה גאון אמיתי בענווה מיוחדת.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *