המילה 'חוצפה' אינה מבטאת דיה את עזותו של הבוז-בוז'י הזה. ראש הממשלה מושמץ ומותקף בכל העיתונים וכלי התשקורת, הכלי המסכן היחיד שנותר לו לפליטה הוא העיתון 'ישראל היום', וגם את כבשת הרש הזו רוצים לגזול ממנו???