היום יתקיים מעמד הקמת המציבה על ציונו הקדוש של בעל היסורים כ"ק מרן האדמו"ר רבי מרדכי מאיר מזלאטשוב זצוק"ל, בבית העלמין וותיקים בנתניה. המעמד ייערך בשעה 15:00 בהשתתפות קהל חסידיו ואוהדיו, בני משפחתו ובראשות אחיו האדמו"ר מזלאטשוב נתניה שליט"א וגיסו האדמו״ר מטעמשוואר שליט"א.

במשך עשרות שנים הנהיג את קהילתו ברחוב הרב שך בבני ברק ולאחר פטירת אביו מונה לממשיך דרכו.

האדמו''ר מזלאטשוב זצ''ל

האדמו"ר מזלאטשוב זצ"ל • צילום: שוקי לרר – ארכיון האתר.

האדמו"ר היה חתנו של כ"ק האדמו"ר מקאליב שליט"א ונודע במעשי החסד הרבים שעשה תמיד בצנעה. האדמו"ר זצ"ל קירב את כולם ללא משוא פנים ובחצרו הסתופפו אשכנזים לצד ספרדים חילונים ודתיים ללא הבדלי דת וגזע.

היום (שלישי) תתקיים מעמד הקמת המציבה על ציונו הקדוש של בעל היסורים כ"ק מרן האדמו"ר רבי מרדכי מאיר מזלאטשוב זצוק"ל, בבית העלמין וותיקים בנתניה.
המעמד ייערך בשעה 15:00 בהשתתפות קהל חסידיו ואוהדיו, בני משפחתו ובראשות אחיו האדמו"ר מזלאטשוב נתניה וגיסו האדמו״ר מטעמשוואר.

כ"ק מרן האדמו"ר רבי מרדכי מאיר מזלאטשוב זצוק"ל, נולד לאביו הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זצ"ל ולאמו הרבנית מרים ע"ה. בצעירותו למד בישיבת 'חכמי לובלין' בבני ברק אצל מרן הגר"ש וואזנר בעל 'שבט הלוי' זצ"ל שאהב אותו אהבת נפש והיה מחשובי תלמידיו.